All fysisk undervisning ved UiT stoppes med umiddelbar virkning

I dag, 12. mars 2020, har UiT besluttet å stoppe all fysisk undervisning, og oppfordre ansatte til å jobbe hjemmefra, hvis mulig.

Karde, Hanne
Published: 12.03.20 13:00 Updated: 12.03.20 13:26

Melding til alle studenter:

 • UiT avlyser alt fysisk undervisning. Digital undervisning går som normalt. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars til og med fredag 17. april 2020.
 • Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.
 • UiT vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Nærmere informasjon vil komme fra det enkelte studieprogram.
 • Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype.
 • Informasjon om kommende eksamener vil bli gitt på e-post.
 • Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus. Det gis anledning å hente personlig utstyr i perioden frem til fredag 13. mars klokken 16:00.
 • Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning. 

Melding til alle ansatte:

 • Ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.
 • Ansatte i risikogrupper skal jobbe hjemmefra. Husk å varsle nærmeste leder, eller faglærer.
 • Ansatte over 65 år skal som hovedregel arbeide hjemmefra. Ansatte over 65 år kan være til stede på arbeidsplassen, etter nærmere helsemessig vurdering fra fastlege.
 • Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.
 • Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning 

Informasjon om ytterligere tiltak vil bli gitt fortløpende på uit/korona.

Karde, Hanne
Published: 12.03.20 13:00 Updated: 12.03.20 13:26