Ny rekord: Over 10 000 søkere har UiT som førstevalg

10 342 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg i år. Dette er en rekordstor økning på 25 prosent fra 2019, og første gang UiT har over 10 000 søkere.

Fra studiestart 2019.
Fra studiestart 2019. Photo: David Jensen/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Published: 24.04.20 09:36 Updated: 13.08.21 11:11
About UiT

I forkant av årets søknadsfrist til høyere utdanning var det knyttet en del spenning til hvordan koronasituasjonen ville påvirke søkertallene. Resultatet fra Samordna opptak viser en rekordstor økning.

– Vi er svært fornøyd med årets søkertall. Kunnskap er nøkkelen til å skape vekst i verdensøkonomien når korona-pandemien er over, og vi er glade for at så mange ønsker å ta høyere utdanning ved UiT, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

Mens det i 2019 var 8 272 søkere som hadde UiT som sitt førstevalg, så er det i år 10 342 søkere, en økning på 25,1 prosent.

– Mye av denne økningen skyldes at det populære profesjonsstudiet i psykologi for første gang har opptak gjennom Samordna opptak, men selv uten dette studiet er det en markert økning av antallet søkere som har UiT som sitt førstevalg, sier Husebekk.

Populære studier

Profesjonsstudiet i psykologi tar for første gang inn søkere via Samordna opptak og er i år Norges mest populære psykologistudium. 1130 søkere konkurrerer om 49 studieplasser, 23,1 søkere pr. plass.

Ellers er det fortsatt paramedisin som er det mest populære bachelorstudiet ved UiT. Paramedisin har 324 søkere på 20 studieplasser, 16,2 søkere pr. plass. Rett etter kommer bachelorstudiet i datateknikk ved campus Narvik, der det er 115 søkere på 10 studieplasser, 11,5 søkere pr. plass.

De mest populære studiene

Basert på antallet søkere er dette de mest populære studiene ved UiT:

Bachelor

Paramedisin – 324 søkere, 20 studieplasser, 16,2 søkere pr. plass
Ingeniør datateknikk – 115 søkere, 10 studieplasser, 11,5 søkere pr. plass

Master

Rettsvitenskap – 579 søkere, 150 studieplasser, 3,9 søkere pr. plass
Informatikk Cybersikkerhet – 31 søkere, 10 studieplasser, 3,1 søkere pr. plass
Odontologi – 131 søkere, 48 studieplasser, 2,7 søkere pr. plass

Profesjonsstudier

Psykologi – 1130 søkere, 49 studieplasser, 23,1 søkere pr. plass
Medisin – 582 søkere, 116 studieplasser, 5 søkere pr. plass

Årsstudium

Idrett Narvik – 24 søkere, 8 studieplasser, 3 søkere pr. plass
Idrett Tromsø – 53 søkere, 20 studieplasser, 2,7 søkere pr. plass
Arktisk friluftsliv – 62 søkere, 24 studieplasser, 2,6 søkere pr. plass

Skal utdanne flere barnehagelærere

Mange kommuner i Nord-Norge har et stort behov for barnehagelærere, og UiT har til nå tilbudt slik utdanning i Alta og Tromsø. Fra høsten tilbyr UiT også desentralisert og samlingsbasert barnehagelærerutdanning i både Finnsnes, Harstad og Narvik.

– Vi ser at det er gode søkertall til alle våre barnehagelærerutdanninger, for eksempel det samlingsbaserte studiet vi tilbyr i Alta. I tillegg er vi veldig fornøyd med at vi har fått god respons på at vi starter opp slik utdanning på Finnsnes, Harstad og Narvik. Vi har mer enn nok søkere til at vi kan starte opp til høsten, sier Husebekk.

I tillegg jobbes det aktivt på mange studier for å øke rekrutteringen. Et eksempel på dette er bachelorstudiet i geologi som har hatt en økning på 146,6 prosent fra i fjor, opp fra 15 søkere til 37 søkere til 40 studieplasser.

– Dette er gledelig og viser at det nytter å jobbe aktivt med studiene for å øke søknadstallene, her har vi jobbet målbevisst og fått resultater, sier Husebekk.
Hun er likevel bekymret for at nedgangen i antallet søkere til lærerutdanningen fortsetter.

– Det er flere søkere enn vi har studieplasser, og vi håper at de som har søkt, takker ja til studieplassen de blir tilbudt. Vi vet at behovet for nye lærere er stort, og derfor er vi bekymret for at det ikke er flere som søker til lærerutdanningene, sier Husebekk.

Stor økning på alle studiestedene

– UiT har et spesielt ansvar for utdanning og forskning i Arktis og Nord-Norge, og vi skal styrke regionen med nordnorsk ungdom med høyere utdanning.
Derfor er det også veldig gledelig å se at vi har en økning i søkere fra Nord-Norge, fra 5160 søkere i fjor til 5949 søkere i år, sier Husebekk.

Den generelle økningen i søkertall fordeler seg på de ulike campusene UiT har. Mens Tromsø har en økning på 27 prosent, fordeler det seg slik på de andre store campusene:

  • Alta: 20,7 prosent
  • Narvik: 30,7
  • Harstad: 19,9 prosent
  • Hammerfest: 22 prosent

(Tallene er rundet opp til nærmeste desimal.)

Spørsmål kan rettes til:

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Published: 24.04.20 09:36 Updated: 13.08.21 11:11
About UiT