Se UiTs nye lokaler i Hammerfest

Norges mest moderne medisin- og sykepleierutdanningslokaler. – Helt unikt, her blir det fantastisk, sier både rektor og lokal ledelse i Hammerfest.

En mann og en kvinne viser velkommen til et grått bygg i bakgrunnen.
VELKOMMEN: Leder for medisinerutdanningen i Finnmark, Ingrid Petrikke Olsen og assisterende instituttleder Espen Kristiansen gleder seg til å ta imot nye studenter neste år. Lokalene blir fantastiske, sier de. Photo: Inger Elin Utsi / UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Published: 16.04.24 22:30 Updated: 18.04.24 10:52
About UiT

1. januar 2025 flytter UiT inn i Nye Hammerfest sykehus. Det blir 3.800 kvadratmeter med toppmoderne undervisningslokaler. Tirsdag fikk rektor Dag Rune Olsen se de nye lokalene sammen med flere andre fra UiT.

Sykehuset er et innbydende bygg både for pasienter, ansatte og ikke minst våre studenter. Det bør bli en veldig god læringsarena, utbryter rektor Dag Rune Olsen etter å ha fått omvisning av utleier Finnmarkssykehuset.

Fra gammelt til moderne

UiTs undervisningslokaler er sentralt i 1. etasje, mens de vitenskapelige og administrativt ansatte vil få kontorer i 4.etasje, hvor også administrativt ansatte i Finnmarkssykehuset har sine kontorer.

SAMHANDLING: Rektor Dag Rune Olsen, direktør ved Finnmarkssykehuset Ole Hope og ordfører Terje Rogde skal i årene framover samhandle i det nye bygget. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

Midt i hjertet av lokalene ligger fire store seminarrom. Rundt disse rommene er det grupperom, universitetsbibliotek, lesesaler, rom til ferdighetstrening, medisinrom, skyllerom og noen kontorer.

Bygget er i prinsippet klart til innflytning, men UiT har først leid lokalene fra 2025, og dermed vil man først flytte da. Så de nye sykepleier- og medisinkullene som begynner til høsten, må benytte seg av dagens lokaler som er fra 1980-tallet det første semesteret.

– Vi ser virkelig fram til å ta i bruk topp moderne undervisningsrom. Legestudenter i Finnmark vil møte pasienter i både primærhelse- og sykehustjenesten under sammen tak, sier lokal studieleder for medisinerutdanningen i Hammerfest, Ingrid Petrikke Olsen.

UiT vil leie bygget av Finnmarkssykehuset. Nybygget integrerer både utdanning, spesialist- og kommunehelsetjenester under samme tak. Det blir et helt unikt læringsmiljø for studentene.

NYTT: Alle de ansatte, deriblant Ingrid Petrikke Olsen, får nye kontorer i 4. etasje. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

Sykepleierutdanningene som tilbys i Finnmark ledes av Helsefakultetet og Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). UiTs sykepleierstudenter fra Kirkenes, Alta og Kautokeino vil måtte komme til Hammerfest for en del av undervisningen.

– Dette blir et kjempeløft også for sykepleierutdanninga der vi i større grad vil kunne samhandle med både andre utdanninger og det kliniske miljøet i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelstjentesten. Vi ser også frem til å tilby studentene en enda mer praksisnær utdanning, sier assisterende instituttleder ved IHO, Espen Kristiansen.

Store samhandlingsmuligheter 

Både Olsen og Kristiansen ser store muligheter nå som de tre store aktørene innen helse i Hammerfest skal inn i samme bygg.

OMVISNING: Rektor Dag Rune Olsen fikk en guidet tur av ledelsen ved Finnmarkssykehuset. Her i et av de fire seminarrommene som UiT skal benytte. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

– Vi håper og tror at denne samlokaliseringen kan gi oss en «ny start», ikke bare i form av nye lokaler, nye rutiner og nye bekjentskaper, men også en mer attraktiv plass for studentene å studere på. Det er som et kinderegg: Nye og topp moderne lokaler, et heltidsstudium som er fleksibel og samlingsbasert, og fantastiske stipendordninger fra Hammerfest kommune, sier Kristiansen.

UiT innførte i 2017 en modell der 12 legestudenter tar de to siste studieårene i Finnmark med hovedbase i Hammerfest. Ved at kommunen etablerer et legesenter, legevakten og akutte observasjonssenger i lokalene får medisinerutdanningen tilgang til enda flere gode læringsarenaer.

– Våre studenter får undervisning nært der folk bor og lever sine liv, nemlig på lokalsykehus og i kommunen. Det gjør at desentralisert utdanningsmodell blir veldig relevant innholdsmessig, sier Ingrid Petrikke Olsen og legger til:

– Det som er meget spennende er nettopp at våre studenter får sine praksisperioder et flerfaglig miljø. Vi tror det blir attraktivt å jobbe også ved UiT siden man får så unik beliggenhet og unike fasiliteter, sier hun.

FLERE ØVINGSROM: Ingrid Petrikke Olsen har vært med å planlegge de nye lokalene til UiT. Her viser hun simulatorrommet til rektor. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

Mulighetsrom for utvikling av helsetjenester

Selve sykehusbygget har fire etasjer, og når alt er i full drift vil også det nordligste sykehusapoteket i Norge være etablert.

UiTs ledelse fikk en lang omvisning på tirsdag og fikk se hvordan alt er tenkt drevet. Det inspirerer til å utvikle et enda sterkere samarbeid med både Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune.

– Vi ønsker også å snakke med Finnmarkssykehuset og kommunen om å utvikle studentdrevne senger i både kommunenes korttidsavdeling og i sykehusets avdelinger. Det betyr at student fra medisin og fra sykepleierutdanningen sammen kan ta ansvar for å ivareta pasienten i senga. Selvsagt under supervisjon fra respektive fags undervisere. Det er viktig at helseprofesjoner som jobber sammen i team også gjør det under selve utdannelsen, såkalt tverrprofesjonell samarbeidslæring, sier Olsen og Kristiansen samstemte.

Viktig også geopolitisk

UiT Norges arktiske universitet utdanner kritisk og nødvendig helsepersonell til Finnmark, og rektor Dag Rune Olsen ser dette i sammenheng med den geopolitiske situasjonen nå. Og UiT satser på å være sterkt i Finnmark i framtida.

FLOTTE LOKALER: Prorektor Kathrine Tveiterås fikk sett det nye personalrommet til UiT-ansatte. Lyst og med en fantastisk utsikt. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

– Det er også sikkerhetspolitisk viktig at vi er til stede og bidrar til robuste helsetjenester. Og så er det slik at noen av disse utfordringene som helsevesenet og helsetjenestene står overfor, som er påpekt i helsepersonell kommisjonen, løses på en utmerket måte når kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten – altså sykehusene, samhandler og samarbeider. Pasientene får en mer helhetlig behandling og oppfølging, og ikke minst at vi får lov til å utdanne studentene våre i et helhetlig pasientperspektiv, sier Olsen, som ser fram til å åpne lokalene i januar 2025.

NYBYGGET OG UIT SIN VIRKSOMHET I HAMMERFEST

  • Siden 1960 har det blitt utdannet sykepleiere i Hammerfest, og i 2017 startet man med desentralisert legeutdanning i Finnmark.
  • I dag leier UiT Norges arktiske universitet lokaler av Statsbygg. Disse lokalene er fra 1980-tallet.
  • UiTs nye lokaler i Nye Hammerfest sykehus har lesesalsplasser, forskningsareal og integrerte arbeidsstasjoner og seminarrom midt inni selve sykehusets arealer.
  • Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi. I tillegg kommer kommunens 32 senger, legevakt og legesenter. Det vil bli felles garderobe, felles foaje og felles kantine i nybygget.
  • UiT tar i bruk lokalene 1. januar 2025.
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Published: 16.04.24 22:30 Updated: 18.04.24 10:52
About UiT