Søkertallene: Stadig flere setter UiT øverst

Hele 9077 søkere har satt studier ved UiT Norges arktiske universitet øverst på lista for høsten 2024, viser tall fra Samordna opptak. Det er en økning i førsteprioritetssøkere på 4,9 prosent fra i fjor for UiT, mens snittet nasjonalt er 4,7 prosent. 

Studenter som møtes til studiestart
Stadig flere søkere setter studier ved UiT øverst på lista. Antallet førsteprioritetssøkere i år er det tredje høyeste noen gang for UiT. Photo: Oddleif Larsen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 26.04.24 09:33 Updated: 29.04.24 22:17
About UiT Studentliv / Studier

I dag offentliggjør Samordna opptak søkertallene til landets universiteter og høyskoler for kommende studieår. Tallene viser at stadig flere har studier ved verdens nordligste universitet som sitt førstevalg. Sett bort fra de to pandemiårene er antallet førsteprioritetssøkere i år det høyeste noen gang for UiT. 

– UiT blir oppfattet som en ettertraktet utdanningsinstitusjon med et relevant studietilbud, enten du kommer hit som fersk student fra videregående eller ønsker påfyll senere i karrieren, sier prorektor Kathrine Tveiterås. 

Flere vil ha fleksible studier 

Når det gjelder lista over de mest populære studiene ved UiT i forhold til antall tilgjengelige studieplasser, har lite endret seg fra fjoråret. Antallet søkere til populære studier innen luftfart, psykologi, paramedisin, rettsvitenskap og medisin holder seg høyt. 

Videre søker stadig flere seg til fleksible studier, som gjør det enklere å kombinere jobb og hjem med studier ved UiT.  

Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, er fornøyd med at stadig flere søkere setter studier ved UiT øverst på lista. (Foto: Oddleif Larsen)

– I tråd med samfunnsoppdraget vårt jobber vi for å gjøre en større del av studietilbudet mer fleksibelt. Hvordan vi tilegner oss ny kompetanse er i endring. Fleksible studier og deltidsstudier, som gjør det mulig å studere i ulike livsfaser, vil derfor være en del av fremtidens studieportefølje, sier prorektor Kathrine Tveiterås. 

De nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi samt UiTs nettbaserte bachelor i økonomi og administrasjon har til sammen 2584 førsteprioritetssøkere. 

Sykepleie øker 

Over flere år har lærestedene landet rundt sett en nedgang i søkere til lærerutdanningene og helsefaglige utdanninger – og der spesielt sykepleierstudiene. 

I år er det imidlertid en økning på 13,1 prosent førsteprioritetssøkere til sykepleierutdanningene som UiT tilbyr gjennom Samordna opptak. På landsbasis er økningen på 10,3 prosent. Bachelor i sykepleie i Hammerfest fått 69 førsteprioritetssøkere som er en økning på drøyt 60 prosent fra i fjor. I Hammerfest kan også studentene glede seg til 1. januar 2025. Da flytter UiT inn i Nye Hammerfest sykehus der 3.800 kvadratmeter med toppmoderne undervisningslokaler venter. 

– Det er veldig flott at søkertallene til sykepleie stiger, det trenger vi for å kunne utdanne helsepersonell som samfunnet trenger, sier Tveiterås. 

Færre vil bli lærer - men gode søkertall til Narvik   

Lærerutdanningene sliter fortsatt med å trekke til seg nye studenter. Ved UiT er nedgangen i antall søkere på 13 prosent sammenlignet med 2023. På landbasis er nedgangen 4,2 prosent.  

Fra høsten starter UiT opp med samlingsbasert grunnskolelærerutdanning for 1. -7. trinn i Narvik. Det helt ferske tilbudet har 53 førsteprioritetssøkere til sine 30 studieplasser.  

– De siste tre årene har vi hatt opptak til grunnskolelærerutdanning 1-7 i henholdsvis Harstad, Finnsnes og nå Narvik, og med gode søkertall alle tre årene, sier Tveiterås 

Lykkes med strategiske satsinger 

I Kirkenes blir UiTs nye bachelorprogram i sikkerhet og beredskap tatt godt imot med sine 100 førsteprioritetssøkere. Det er Tveiterås godt fornøyd med:  

– Dette studietilbudet har kommet på plass basert på særskilte midler fra regjeringen og behovene øst i landsdelen. Det er stor stas å se at det treffer så mange søkere!  

I tråd med UiTs strategi jobber universitetet for å styrke kompetansen rundt samiske og kvenske forhold. 

– Vårt årsstudium Nordsamisk fra begynnernivå hadde 47 søkere til siste opptak i 2022. I år er det 87 søkere som har satt studiet øverst, en økning på 85 prosent. Studiet har 30 studieplasser, og er på lista over UiT-studiene som har flest søkere pr studieplass. Samtidig har Master i samisk språk og litteratur 16 førsteprioritetssøkere, en økning på 10 fra i fjor.  

Nedgang, men flere søkere fra EU 

I tillegg til tallene fra Samordna Opptak, er tallene fra lokale masteropptak klare. Der er det til sammen 3666 nordiske førsteprioritetssøkere til UiT, en oppgang på 12 prosent fra i fjor. Her kan antall søkere riktignok variere litt fra år til år fordi en del masterutdanninger kun har opptak annethvert år. Samtidig er det et kraftig fall i internasjonale søkere til masterutdanningene – 1181 søkere mot 4850 i fjor.  

– Innføringen av studieavgift gjør fortsatt at vi mister mange søkere. Desto mer gledelig er at antall søkere fra EU - hvor det ikke er studieavgift - omtrent har doblet seg siden i fjor, sier Tveiterås. 

Mest populære studier 

UiT har 11 studiesteder i Nord-Norge fra Mo i Rana i sør, til Longyearbyen i nord og Kirkenes i øst. Utenfor Tromsø er Alta, Harstad og Narvik de tre største campusene.  

Fra Alta administreres flere av UiTs populære nettstudier. I tillegg har samlingsbasert bachelor i sosialt arbeid 75 førsteprioritetssøkere, en oppgang på 56 prosent fra i fjor.  

I Narvik opplever flere av ingeniørutdanningene økning i søkertallene. For eksempel har bachelor ingeniør, satellitteknologi, en økning i førsteprioritetssøkere på nærmere 53 prosent.  

I Harstad har samlingsbasert bachelor i barnevern en økning på 44 prosent førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor.  

Basert på antall førstevalgsøkere er dette de mest populære studiene ved UiT i år i Samordna opptak: 

Bachelor 

 •              Økonomi og administrasjon (nettbasert): 794 søkere til 300 studieplasser
 •              Sykepleie, Tromsø: 284 søkere til 145 studieplasser
 •              Luftfartsfag: 248 søkere til 12 studieplasser

 

Master 

 •              Rettsvitenskap: 642 søkere til 150 studieplasser
 •              Odontologi: 91 søkere til 40 studieplasser

 

Profesjonsstudier 

 •              Medisin: 446 søkere til 181 studieplasser
 •              Psykologi: 425 søkere til 49 studieplasser

 

Årsstudium 

 •              Ledelse: 1385 søkere til 800 studieplasser
 •              Bedriftsøkonomi: 405 søkere til 400 studieplasser 

 

Studiene med flest søkere pr studieplass: 

 •              Luftfartsfag 248 søkere til 12 plasser (20,7 pr. plass)
 •              Psykologi: 425 søkere til 49 studieplasser (8,7 pr. plass)
 •              Paramedisin: 207 søkere til 26 studieplasser (8,0 pr. plass)
 •              Rettsvitenskap: 642 søkere til 150 studieplasser (4,3 pr. plass)
 •              Ingeniør, datateknikk, Narvik: 165 søkere til 40 studieplasser (4,1 pr. plass)
 •              Fysioterapi: 145 søkere til 45 studieplasser (3,2 pr. plass)
 •              Internasjonal beredskap: 177 søkere til 55 studieplasser (3,2 pr. plass)
 •              Ingeniør, prosessteknologi, Narvik: 48 søkere til 15 studieplasser (3,2 pr. plass)
 •              Tannpleie: 36 søkere til 12 studieplasser (3,0 pr. plass)
 •              Nordsamisk fra begynnernivå: 87 søkere til 30 studieplasser (2,9 pr. plass)

De mest populære 2-årige masterstudiene basert på antallet førstevalgsøkere i det nordiske masteropptaket:

 • Master i jordmorfag (289 søkere)
 • Master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (232 søkere)
 • Master i økonomi og administrasjon (samlings- og nettbasert) (212 søkere)
 • Master i Anestesisykepleie (198 søkere)
 • Master i samfunnssikkerhet (181 søkere)

 

De 2-årige masterstudiene det er vanskeligst å komme inn på i det nordiske masteropptaket:

 • Master in Contemporary Issues in Risk and Crisis Management: 232 søkere til 15 studieplasser (15,5 søkere pr plass)
 • Master i jordmorfag: 289 søkere til 20 studieplasser (14,5 søkere pr plass)
 • Master i Anestesisykepleie: 198 søkere til 15 studieplasser (13,2 søkere pr plass)

 

 Antall søkere til UiTs ulike campuser (tall for 2023 i parentes): 

 •             Tromsø: 5027 (4980)
 •            Alta, inkludert flere nettstudier: 2889 (2541)
 •              Harstad: 479 (588)
 •              Narvik: 483 (415)
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 26.04.24 09:33 Updated: 29.04.24 22:17
About UiT Studentliv / Studier