Start of semester, autumn 2020:
Fagstudium i musikkutøving - bachelor, Tromsø

Welcome to UiT Norway's Arctic University! We are so pleased that you have chosen to study with us. Here you will find everything you need to start your studies at Fagstudium i musikkutøving - bachelor.

Har du husket å takke ja til plassen?

Click here to accept your study place. Have you already accepted yes, but no longer want the space anyway - send an email to as soon as possible.

Infection prevention

Mandatory infection prevention course for all UiT students.

Create your IT user account

To access everything you need to study with us, you need to create your IT user account.

Attendance

First attendance at:


From: 11. August kl. 09.00

Musikkonservatoriet

Other information:

Velkommen til semesterstart! Studieåret starter offisielt tirsdag 11. august, men grunnet situasjonen rundt Covid 19 og smitteverntiltak på Musikkonservatoriet er ikke detaljene rundt oppstart for ditt studieprogram klare. Utgangspunktet for semesterstart er at førsteårsstudenter på gradsprogram skal prioriteres i undervisningsplanleggingen, og enkelte emner vil i stor grad gjennomføres digitalt. Nærmere informasjon for ditt studieprogram vil bli sendt ut pr epost, og du kan ta kontakt med rådgiver Sivert Grenersen eller faggruppeleder Jørgen Ytreberg pr. e-post til studier@umak.uit.no hvis du har spørsmål.

Follow UiT student at Instagram and Facebook to get acquainted with the study day of our student ambassador at UiT and send DM with your questions!

Do you have any questions?

Telephone switchboard: 77 64 40 00
E-Mail: postmottak@uit.no

Contact person(s):

Sivert Martin Grenersen

Husk å melde deg på Ex-fil seminargruppe!

Skal du ha Ex-fil (Examen philosophicum) denne høsten? Da må du huske å melde deg på seminargruppe innen 17. august. Mer informasjon om påmelding til seminargruppe finner du her.