Start of semester, Autumn 2023:
Idrettsvitenskap - master, Alta

Welcome to UiT Norway's Arctic University! We are so pleased that you have chosen to study with us. Here you will find everything you need to start your studies at Idrettsvitenskap - master.

Create IT user account

To access everything you need to study with us, you need to create IT user account.

Mandatary Attendance

There is a mandatory attendance & registration on the first day of school. First attendance at:


From: 21. August kl. 12.15
Hvor: Seminarrom S234


Important information:

Kjære nye studenter på master i idrettsvitenskap

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved UiT Idrettshøgskolen.

Første samling starter mandag 21. august 2022 kl. 12.15 på seminarrom S234 (campus Alta)
Merk at oppmøte på velkomstdagen er obligatorisk.

Les studieplanen for studieplanen for Master i idrettsvitenskap 2023-25 nøye slik at du kjenner til hva du kan forvente av oss og hva vi kan forvente av deg. Mer informasjon om UiT Idrettshøgskolen, studiet, studieplaner og emneplaner finner du her.

Semesteravgift og registrering:

  • Nye studenter kan betale semesteravgift fra ca 2. august
  • Du oppretter giro for semesteravgift og semesterregistrerer deg i Studentweb. Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg.
  • Når du har semesterregistrert og undervisingsmeldt deg får du tilgang til læringsplattformen Canvas. I Canvas blir det publisert viktig informasjon og det er derfor viktig å semesterregistrere seg så tidlig som mulig og før semesterstart
  • Siste frist for semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september 2023

Samlinger og timeplan
Etter fullført semesterregistrering i Studentweb vil du finne din timeplan på Minside og i din kalender

Høstsemesteret 2023 er det samlinger i uke 34, 39, 43 og 47. Samlinger i uke 34 og 39 er i Alta, samlingen i uke 43 er digital og samlingen i uke 47 er lagt til Tromsø.

Vårsemesteret 2024 er samlinger i uke 4, 8, 12 og 17. Samlinger i uke 4 og 8 er i Alta, samlingen i uke 12 er digital og samlingen i uke 17 er lagt til Tromsø.

Mellom samlingsukene vil det være digitale møter. Tidspunkt for disse vil dere finne i timeplanen.

For innkvartering/bolig under samlingene i Alta kan man ta kontakt med Studentsamskipnaden som tilbyr korttidsleie. Trykk her for mer informasjon.
Studentsamskipnaden tilbyr ikke korttidsleie i Tromsø. Under samlingen i Tromsø må man finne bolig i privat leiemarked, hotell eller lignende.

Annet
Dersom det er spesielle hensyn som vi må tilrettelegge for deg, ber vi deg å ta kontakt så snart som mulig.

Følg oss gjerne på Instagram (@uitidrettshogskolen) og på Facebook (UiT Idrettshøgskolen)Find your way at UiT with Mazemap eller download the Mazemap app for free in AppStore or Google PlayFollow UiT student to get acquainted with the study day of our students here at UiT!

Do you have any questions?

Contact person(s):

UnniJansen.jpg
Unni Charlotte Jansen
MajaKMathinsen.jpg
Maja Kristine Olsen