Start of semester, Autumn 2022:
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor, Harstad

Welcome to UiT Norway's Arctic University! We are so pleased that you have chosen to study with us. Here you will find everything you need to start your studies at Ledelse, innovasjon og marked - bachelor.

Create IT user account

To access everything you need to study with us, you need to create IT user account.

* Mandatary Attendance

There is a mandatory attendance & registration on the first day of school. First attendance at:


Group: Ledelse, innovasjon og marked (LIM)
From: 16. August kl. 09.00
Hvor: Gult auditorium Havnegata 5
Group: ØKADM/LIM
From: 18. August kl. 09.00
Hvor: Klasserom


Other information:

16. august kl. 9:00 er det oppmøte og registrering for kull 2022 ved studiet Ledelse, innovasjon og marked, i Gult auditorium, Havnegata 5. Ansatte møter deg i foajeen.

Gult auditorium finner du her: Gult auditorium

Det vil her bli gitt relevant info som er viktig å få med seg før selve studiet begynner; oppstarten, registrering, semesteravgift, studentkort, bolig osv. Sosialrådgiver Vibeke fra Samskipnaden informerer om hva de kan tilby og bistå med. 

I tillegg vil du få informasjon om mulighetene for utveksling til utlandet i løpet av studiet. 

"Oppstarten": Oppstarten er fadderordninga ved UiT Harstad. Du får møte fadderne som gir deg nyttig informasjon, og viser deg rundt på campus. Les mer her: https://uit.no/finnplassendininord/fadderuka

Onsdag 17. august: Harstad innflytterteam, Grønt auditorium kl 12 - 13

Harstad næringsforening presenterer Harstad innflytterteam for studenter som er nysgjerrige på lag og foreninger i byen.  Innflytterteamet består av engasjerte ressurspersoner i bedrifter, frivillige lag og foreninger som holder korte presentasjoner, sånn at de skal bli bedre kjent med byen og mulighetene som finnes her. Harstad innflytterteam er en del av arrangementet StudEXPO hvor studentforeninger og andre står på stand i foajeen samme dag.

18. august kl 09:00 er det obligatorisk oppmøte i foajeen. Du blir tatt i mot av ansatte som viser vei til et klasserom. På denne samlingen vil du få god informasjon om de økonomiskee administrative studiene på handelshøgskolen. Du vil også møte alle foreleserne du skal ha første skoleår, som vil gi viktig informasjon om  emnene som kjøres høsten 22 og våren 23. I tillegg får du møte studierådgiveren for ditt studie, samt seminarledere(hjelpelærere) og mentorer. 

På denne samlingen vil du få informasjon og tips som du ikke må gå glipp av, og som vil være til stor nytte i studiehverdagen. Sist men ikke minst vil du bli kjent med andre studenter og vi spiser felles lunsj denne dagen. 

Klokken 14:00 er det offisiell åpning av studieåret ved rektor.

Generelt:

I løpet av denne uken får du også bli kjent med universitetet, dine medstudenter og de ansatte.

Lurer du på hvordan det er å være student ved UiT? Følg noen av studentene våre som forteller hva som er bra med å studere ved UiT: https://instagram.com/uitstudent 

Gi beskjed til studiets kontaktperson dersom du ikke kan møte på disse dagene.

Timeplan finner du her: Timeplan

Velkommen til oss.


More information

Follow UiT student at Instagram and Facebook to get acquainted with the study day of our student ambassador at UiT and send DM with your questions!

Do you have any questions?

Contact person(s):

Bilde av Iversen, Ivar
Iversen, Ivar