Start of semester: Høst 2024, Alta

Idrett - årsstudium

Welcome to UiT Norway's Arctic University! We are so pleased that you have chosen to study with us. Here you will find everything you need to start your studies at Idrett - årsstudium.

Create IT user account

To access everything you need to study with us, you need to create IT user account.

Mandatary Attendance

There is a mandatory attendance & registration on the first day of school. First attendance at Dersom du ikke kan møte første studiedag må du søke om fritak. Les mer om dette her

Du skal møte opp:


From: 14. August kl. 09.15
To: 14. August kl. 11.00
Hvor: Teams (lenke blir tilsendt)


Important information:

Onsdag 14. august 2024 kl. 09.15-11.00 er det digitalt velkomstmøte i Teams. Her vil det bli mer informasjon om studiet og presentasjon av faglærere og studenter. Det er fint om du forbereder en kort presentasjon av deg selv (maks 1 min). Du vil få tilsendt lenke til møtet.

Studieplan:

Les studieplanen for idrett - årsstudium 2024-25 nøye slik at du kjenner til hva du kan forvente av oss og hva vi kan forvente av deg. Mer informasjon om UiT Idrettshøgskolen, studiet, studieplaner og emneplaner finner du her.

Semesteravgift og registrering:

I sjekkliste for nye studenter (punkt 2 og 3) finner du detaljert informasjon om hvordan du semesterregistrerer deg og betaler semesteravgift. Siste frist for å semesterregistrere seg er 1. september for høstsemesteret.

Samlinger:

Det er obligatoriske samlinger i Alta i uke 38 og 46 i høstsemesteret og i uke 4 og 11 i vårsemesteret.

Mellom samlingsukene vil det være digital undervisning. Tidspunkt for undervisning vil dere finne i timeplanen.

For innkvartering/bolig under samlinger i Alta kan man ta kontakt med Studentsamskipnaden som tilbyr korttidsleie. Trykk her for mer informasjon.

Timeplan:

På Min side finner du de viktigste verktøyene du trenger som student, som f.eks. din timeplan. For å se innhold i timeplanen din, må du først være meldt opp til undervisning. Her logger du inn: https://uit.no/minside. Dersom du har behov for å se timeplanen til et emne, kan du gå til https://timeplan.uit.no/.

Canvas:

Du får tilgang til emnene dine i Canvas, dagen etter at du meldte deg opp til undervisning i studentweb (se sjekkliste for nye studenter punkt 8). I Canvas blir det publisert viktig informasjon og det er derfor viktig å semesterregistrere seg så tidlig som mulig og før semesterstart.

Pensumlitteratur:

Pensumlitteratur oppgis ved studiestart og gjennomgås ved starten av hvert emne.

Politiattest:

Politiattest skal leveres innen semesterstart 12. august 2024.  
Les mer om hvordan du bestiller og leverer politiattest i sjekkliste for nye studenter (punkt 9)

Utstyr

Utstyr som du må ha for å kunne gjennomføre studiet:

  • Bærbar pc/Mac
  • Joggesko og innesko
  • Treningsantrekk til aktivitet ute og i hall
  • Pulsklokke med GPS og opplastningsmuligheter + pulsbelte
  • Langrennsutstyr (vinter 2025)
  • Klær som er egnet til å være ute i kulden (vinter 2025)
Forsikring:

UiT Norges arktiske universitet er selvasurandør og har derfor ingen forsikring som vil dekke evt. skader som kan oppstå på utstyr eller personskader. Ved studiestart må du derfor dokumentere en ulykkes- og reiseforsikring som gjelder for deg som student. Dette er spesielt viktig for deg som skal ha praktisk aktivitet som en del av undervisningen.

Annet:

Dersom det er spesielle hensyn som vi må tilrettelegge for deg, ber vi deg å ta kontakt så snart som mulig.Follow UiT student to get acquainted with the study day of our students here at UiT!

Do you have any questions?

Contact person(s):

MajaKMathinsen.jpg
Maja Kristine Olsen
UnniJansen.jpg
Unni Charlotte Jansen