Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentprestene UiT våren 2022
(klikk på bilde / tekst)

Gunhild Svalastog
Telefon:
77623332 / 95221878
gunhild.svalastog@uit.no
Tor Stranda
Telefon:
77644097 / 91342023
tor.stranda@uit.no
Du kan bestille samtale direkte HERNARVIK:
Vi har desverre ikke ny studentprest
på plass ennå. Henvendelser kan
gjøres til vår tjeneste i Tromsø,
eller til prost i Ofoten,
Jan Egil Ingebretsen +47 95930114

 

 

Prestene er ansatt av Nord-Hålogaland bispedømme og Universitetet i Tromsø i tjeneste for studenter. Velkommen til våre arrangementer og til samtale på vårt kontor!

The chaplains are employed by the North Hålogaland Diocese (Norwegian Lutheran Church) and the University of Tromsø in the service of students. Welcome to our events and to counselling at our office!

facebook logo

 

Neste arrangement

28. Jan 2022 kl. 12:00:
Waffle Friday

07. Feb 2022 kl. 18:00:
Hvem er jeg? Samtaler om identitet