Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentprestene UiT våren 2021
(klikk på bilde / tekst)

 NYHET: Du kan bestille samtale direkte HER.

Kjære student / ansatt.
I disse korona-tider er den vante hverdagen snudd opp-ned for mange, og det er lett å kjenne at isolasjon/ensomhet blir plagsom. Har du behov for en prat utenfor familiens/husets/hybelens vegger, kan du gjøre avtale med studentpresten:
Tor (91342023) eller Gunhild (95221878) 

Dear student / employee.
In these corona times, the usual everyday life is turned upside down for many, and it is easy to feel that isolation / loneliness becomes troublesome.
If you need a chat outside the family / house / accomodation walls, you can make an appointment with the University chaplain:
Tor (+47 91342023) or Gunhild (+47 95221878

Prestene er ansatt av Nord-Hålogaland bispedømme og Universitetet i Tromsø i tjeneste for studenter. Velkommen til våre arrangementer og til samtale på vårt kontor!

The chaplains are employed by the North Hålogaland Diocese (Norwegian Lutheran Church) and the University of Tromsø in the service of students. Welcome to our events and to counselling at our office!

facebook logo

 

 

Tor Stranda

Telefon:
77644097 / 91342023
Send e-post 

 

Gunhild Svalastog

Telefon:
77623332 / 95221878
Send e-post 

 

 NARVIK:     
Vi har desverre ikke ny studentprest
på plass ennå. Henvendelser kan
gjøres til vår tjeneste i Tromsø,
eller til prost i Ofoten,
Jan Egil Ingebretsen +47 95930114