ECOCARE and the Story About Knowledge speak Ukrainian/ECOCARE та «Історія про знання» розмовляють українською

Thanks to the collaboration between Kateryna Terletska (PolarRES Exploring Future Polar Climates) and Olena Peftieva (Ph.D. in Linguistics, Associate Professor of Mariupol State University, Ukraine), the storyline from our Story About Knowledge (Aracne 2021) will inspire reflections and activities with Ukrainian teachers and pupils in the Autumn semester 2022, in a cycle of online lessons held by Margherita Paola Poto.

The book has been translated into Ukrainian (Оповідання про знання) and adapted for school pupils (with the beautiful illustration of Valentina Russo, Mucho Amor) by prof. Peftieva, currently Visiting Scholar at the Department of Management, University of Turin, Italy.

You can find the adapted version of the story, parallel translation in English and Ukrainian, in our Education resources.

Here is what Olena says about this experience: “I’m happy to be involved in this honorable project and make my own contribution. The process of translation is unpredictable and challenging. For instance, in the authentic text, the following three English words Earth, Heart, and Hearth are crucial and it is easy to trace that they are united with the spelling similarity and obvious semantic vicinity, while in Ukrainian it is not the case. So, you can translate smoothly the text of ten pages within a day and then suddenly on the eleventh page you get stuck on a word, and it takes you days or even weeks to find the equivalent to render the idea adequately. For me written translation is an artistic activity which is never completed.”

 

Завдяки співпраці між Катериною Терлецькою (PolarRES Exploring Future Polar Climates) та Оленою Пефтієвою (к.філол.н., доцентом Маріупольського державного університету, Україна), сюжетна лінія нашої «Історії про знання» (Aracne 2021) надихне на роздуми та діяльність вчителів та учнів України в осінньому семестрі 2022 р., у циклі онлайн-уроків, які проводить Маргерита Паола Пото.

Книгу переклала українською мовою (Оповідання про знання) та адаптувала для школярів (з чудовими ілюстраціями Валентини Руссо, Mucho Amor) професор Пефтієва, нині запрошений науковий співробітник кафедри менеджменту Туринського університету, Італія.

Адаптовану версію оповідання з паралельним перекладом англійською та українською мовами ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Освіта».

Ось що Олена каже про цей досвід: «Я щаслива бути залученою в цей почесний проект і зробити свій внесок. Процес перекладу непередбачуваний і складний. Наприклад, в автентичному тексті наступні три англійські слова Earth, Heart, Hearth є ключовими і легко простежити, що вони об’єднані орфографічною схожістю та явною семантичною близькістю, тоді як в українській це не так. Таким чином, ви можете легко перекласти текст на десяти сторінках протягом дня, а потім раптом на одинадцятій сторінці ви застрягли на слові, і вам знадобляться дні або навіть тижні, щоб знайти еквівалент для адекватної передачі ідеї. Для мене письмовий переклад — це мистецька діяльність, яка ніколи не завершується».