Tromsø Geofysiske Observatorium

Tromsø Geofysiske Observatorium

Den viktigste oppgaven til TGO er å opprettholde de lange geofysiske måleseriene som Universitetet overtok med Nordlysobservatoriet i 1972.

TGO har også ansvaret for drift av instrumentene på Ramfjordmoen forskningsstasjon.

Geofysikk i det lange tidsperspektiv

Langsiktige målinger av jordas magnetfelt er den mest omfattende av TGO's oppgaver. I Nord-Norge går slike målingene tilbake til 1912 da Haldde-observatoriet ved Alta startet sine registreringer. I Syd-Norge fører TGO tradisjonen videre etter observatoriet i Christiania hvor sammenhengende målinger av magnetfelt begynte i 1841. I dag har TGO 15 målestasjoner spredt fra Ny-Ålesund på Svalbard til Karmøy i Rogaland.

TGO foretar også overvåking av den øverste delen av jordatmosfæren - ionosfæren - med sin kortbølgeradar på Ramfjordmoen like øst for Tromsø. Denne måleserien ble startet i 1932 og er en av verdens eldste i sitt slag.

Magnetometerene så vel som kortbølgeradaren - ionosonden - inngår verdensomspennede nettverk av tilsvarende instrumenter. Dataene samles i internasjonale dataarkiver som er tilgjengelig for alle.

TGO har også ansvar for en lang rekke utenlandske instrumenter i Tromsøområdet og på Universitetes forskningsstasjon i Adventdalen på Svalbard.


 English project page

Postadresse TGO:
Teknologibygget
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse inngang vest, via gangbru fra Realfagbygget:
Hansine Hansens vei 55
Tromsø


Norsk senter for romvær

Ramfjordmoen forskningsstasjon

Dagens magnetogram

Ionogram fra Ramfjordmoen

Webcam, Adventdalen

Til fakultetetPage administrator: Vibeke Os
Last updated: 30.12.2021 15:01