Næringslivsmentorer 2023

Finnmark, Troms & Nordland

  

Næringslivsmentorer 2023

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og i samfinansiering med Nordland, Troms & Finnmark fylkeskommune. . Det har derved vært midler å søke for hele landsdelen.  

Søknadsfrist for 2023 utlysningen er utløpt.   

Næringslivsmentor skal komme fra en næringslivsbedrift, og skal ikke allerede være i jobb ved UiT, ikke være student eller ph.d student ved UIT, skal ikke representere kunnskapsparker/kommunale eller interkommunale institusjoner  og samme bedrift kan ikke være deltaker inn med flere ulike. 

Nye retningslinjer er utarbeidet; det er nødvendig at ønsket næriningslivsmentor er forespurt, det er dessuten sterkere krav til en prosjektskisse som beskriver hva vedkommende skal gjøre, - og ikke minst hvorfor. Søknaden, via nettskjema,  skal synliggjøre hva i vår nye strategi Eallju - drivkraft i nord. Langtidsplanene og/eller  fakultets/institutts handlingsplaner denne personen skal bidra til. 

Prosjektet "Næringslivsmentor UiT" har som formål å skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Ordningen har eksistert, med noe ulik organisering, geografisk utbredelse og finansiering, siden 2012. Sentral i finansieringen har forskningsrådet vært, gjennom sine Forny, VRI og Forregion prosjektmidler. Deres evaluering av ordningen sa følgende «Vi har vurdert Næringslivsmentorordningen som et spennende eksempel hvor næringslivspersoner får muligheten til å involvere seg i universitetets forskning og undervisning og konkret påvirke virksomheten» (Technopolis 2017). Utsagnet omhandler spesifikt UiT og vår næringslivsmentorordningen. 

I 2022 samfinansierte de to nordligste fylkeskommunene med UiT ordningen, og dette har gitt oss nitten ulike prosjekter. Antall inviderer tilknyttet er noe høyere. 

Støttebeløp er mellom 60.000 - 160 000 kroner. Maksbeløpet på 160.000   

Maks lengde er to år, men ettersom finansieringen går fra år til år søkes det år for år.  

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552

Prosjektperiode er 1. februar 2023 –1. februar 2024.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark 2023 (oppdateres etter innvilgelse):

 
 
Ulrike Naumann, Tromsø
Ulrike Naumann, Tromsø

Tromspotet/Artnor

BFE, Arktisk marin biologi

 
 
Solveig Ballo, Tromsø
Solveig Ballo, Tromsø

Sapmi næringshage

HSL, Samisk senter

Knut Erik Dybdal, Narvik
Knut Erik Dybdal, Narvik

Arctic Race of Norway

BFE, Handelshøgskolen

 
Adriaan Smis, Finnmark
Adriaan Smis, Finnmark

Gamvik Nordre AS

BFE, Arktisk marin biologi

Bernt Nilsen, Sør-Varanger
Bernt Nilsen, Sør-Varanger

Norsk Test AS

IVT, Bygg

Næringslivsmentorer fra Nordland 2022:

Jøran Grande, Narvik
Jøran Grande, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Kolbjørn Blix, Narvik
Kolbjørn Blix, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

 
 
 
 
Tor Rundhaugen, Rana
Tor Rundhaugen, Rana

Multiconsult AS

IVT

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Page administrator: Midtgard, Mette Ravn
Last updated: 08.02.2023 14:06