Næringslivsmentor 2021

Finnmark, Troms & Nordland

Næringslivsmentor 2021

Prosjektet Næringslivsmentor har som mål å bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og UiT (utdanning, formidling, forskning og innovasjon). 

Prosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet, og administrert av Troms & Finnmark fylkeskommune.

For 2021 er prosjektet samfinansiert av Troms & Finnmark fylkeskommune og UiT. Fra 2022 vil fylkeskommunene få direkte ansvar for Forregion. For Nordland 2021 er UiT enefinansiør.

Årets tildeling er derfor både en overgangsordning, men også en noe endret beslutningsprosess. Det har derfor svært viktig at institutt, senter eller fakultet som søker Næringslivsmentor 2021 forholder seg til det nye søknadsskjema med tilhørende retningslinjer. Vi ber om en spesifikk plan for hva og hvordan næringslivsmentor skal benyttes. Tidligere rapportering viser underforbruk og det bes om at budsjett/søknadsbeløp gjennomtenkes med tanke på at årets budsjett er redusert (tilgjengelig 1,7 millioner kroner).

Det er UiTs fagmiljø som søker om næringslivsmentor. Ressursbaserte næringer og innsatsområdene er digitalisering, teknologi, bærekraft og grønn omstilling. Maksimalt støttebeløp er 200 000 kroner (jfr. forkortet prosjektperiode). 

Prosjektperiode er 1. mars 2021–1. mars 2022.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard, næringslivskoordinator ved UiT

Næringslivsmentorer for Troms & Finnmark:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Dominic Riley The grow room Informatikk Lars A. Bongo Tromsø
Bjørg Nøstvold Nofra Fiskerihøgskolen   Tromsø
Gerry Larsson-Fedde Hurtigruten Nautikk Bjørn Batalden Tromsø
Anita Veiseth/Else Minde Veide arkitektur Kunstfag Kjell Mæhlen Tromsø
Trine Lyrek Trine&Trasti Handelshøgskolen Jørund Greibrokk Alta
Jens H. Jenssen Serit Alta Handelshøgskolen Jørund Greibrokk Alta
Joakim Wikstrøm Hrogn Reiseliv Gaute Svensson Tromsø/Alta
Monica Hermansen Gratanglaks ARcLog, IVT Bjørn bremer Narvik
Ellinor Utsi DAvvid Reiseliv Britt Kramvig Alta
Jo Strømholt Finnfjord Fiskerihøgskolen Terje Marthinussen Tromsø

Næringslivsmentorer for Nordland:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Roy Anthonsen Statens vegvesen BAsenter Nord Jørn Eldby Narvik
Stig Nerdal Transportutvikling ArcLog Bjørn Bremer Narvik
Cecile Nordvik Rana Utviklingsselskap SEFU Morten Åsland Rana
Bjørn Fjukstad DIPS Informatikk Anders Andersen Bodø/Tromsø
Geir T. Klæbo The Coring company Informatikk Anders Andersen Rana
Knut E. Dybedal Arctic Race/Alpin Handelshøgskolen Finn Heimly Narvik

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Page administrator: Mette Ravn Midtgard
Last updated: 20.09.2021 11:13