Border Aesthetics (2010-2013) fra KULVER-programmets prosjektoversikt Kulturformidling 2008–2012" /> Border Aesthetics (2010-2013) fra KULVER-programmets prosjektoversikt Kulturformidling 2008–2012" />
Border Aesthetics

Resultater

Presentasjon av resultatene til forskningsprosjektet Border Aesthetics (2010-2013) fra KULVER-programmets prosjektoversikt Kulturformidling 2008–2012

 last ned pdf


uit.no/hsl/borderaesthetics

Border Aesthetics (2010-2013), et NFR-finansiert forskningsprosjekt (KULVER) koordinert av forskningsgruppa Border Culture/Border Poetics ved HSL-fakultetet.

brosjyre

sluttrapportPage administrator: Justin Parks
Last updated: 24.03.2021 10:41