Resultater

Presentasjon av resultatene til forskningsprosjektet Border Aesthetics (2010-2013) fra KULVER-programmets prosjektoversikt Kulturformidling 2008–2012
Page administrator:
Last updated: 09.01.2014 16:30

uit.no/hsl/borderaesthetics

Border Aesthetics (2010-2013), et NFR-finansiert forskningsprosjekt (KULVER) koordinert av forskningsgruppa Border Culture/Border Poetics ved HSL-fakultetet.

brosjyre

sluttrapport