Nature Value

Media

I arbeidet med kystsoneplanen for Tromsø-området er rekreasjonsverdier en av flere faktorer som tas hennsyn til i planprosessen. Denne artikkelen i Nordlys viser at folk er veldig opptatt av fremtiden til kysten. En kort titt på en hjemmeside om turliv i Nord-Norge illustrerer hvordan naturen, inkludert kysten brukes i dag til rekreasjon.
Page administrator: Aanesen, Margrethe
Last updated: 30.12.2021 12:27