Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Nominerte 2019

Dette er dei nominerte til prisar ved UiT for 2019.

Arbeidsmiljøprisen

       1.  Gartnarane ved Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, UM, UMAK

       2.   Overingeniør Laina Dalsbø og overingeniør Karin Strand Johannessen, AMB, BFE-fak

       3.   Instituttleiar Elin Hadler-Olsen, IKO, Helsefak

       4.   Underdirektør Geir Nygård, BEA. Narvik

       5.   Rådgivar Marte Thronæs Hardersen, IBS, HSL-fak 

Formidlingsprisen

Desse var nominert:

 1. Førsteamanuensis Anne Margrete Gussgard, IKO, Helsefak

 2. Førsteamanuensis Espen Sirnes, HHT, BFE-fak

 3. Forskar Anja Roth Niemi, UM, UMAK

 4. Postdoktor Ingrid Wiedmann, AMB, BFE-fak

 5. Førsteamanuensis Audun Hetland, IPS, Helsefak

 6. Rådgivar Erik Lieungh og podcasten Open Science Talk, UB/PJ

 7. Center for Avalanche Research and Education (CARE)

 8. Giellatekno/samisk språkteknologi og Divvun, ISL, HSL-fak

 9. Førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs, IMB, Helsefak

 10. Professor Gørill Nilsen, stipendiat Astrid Marie Mellem Johnsen og førsteamanuensis emeritus Rune Blix Hagen, AHR, HSL-fak, professor Marianne Skandfer og forskar Stephan Wickler, UM, UMAK

 11. Førsteamanuensis Marcus Buck, ISV, HSL-fak

 12. KG Jebsen senter for havrett (JCLOS), Jurfak

 13. Tilsette ved Senter for fredsstudiar, HSL-fak

 14. Historikar og fotoarkivar Sveinulf Hegstad, UM, UMAK

 

Forskings- og utviklingsprisen

Desse var nominert:

1. Førsteamanuensis Tore Solberg, IKM, Helsefak

2. Professor Nina Prebensen, HHT, BFE-fak

3. Professor Pål J. Johnsen, IFA, Helsefak

4. Professor Torill Nyseth, ISV, HSL-fak

5. Professor Marit Westergaard, ISK, HSL-fak

6. Professor Terje Johansen, IMB,  Helsefak

7. Føsteamanuensis Annette Bayer, IK, NT-fak

8. Professor Rikke Gürgens Gjærum, IVP, Helsefak

9. Professor Anna Karolina Nylund, Jurfak

10. Professor Joar Vittersø, IPS, HelsefakInnovasjonsprisen

Desse var nominert

1. Førsteamanuensis Trond Østrem og førsteamanuensis Bjarte Hoff, IET,  IVT-fak

2. Universitetslektor Håvar Brattli og universitetslektor Alexander Utne,  BFE-fak

3. Professor Øystein Rekdal og professor Baldur Sveinbjørnsson Helsefak

 

Likestillingsprisen

Desse var nominert:

1. CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate). Senter for framifrå forsking ved Institutt for geovitskap, NT-fak

2. Forskar Sigfrid Kjeldaas, Kvinnforsk, HSL-fakPris til yngre forskar

For å vera aktuell for prisen, må ein ha doktorgrad. To av nominasjonane fylte ikkje det kravet.

Komiteen vurderte desse nominasjonane:

 1. Forskar Peter David Heintzmann, UM, UMAK

 2. Førsteamanuensis Roald A. Øien, ILP, HSL-fak

 3. Postdoktor Erik Knutsen, IMB, Helsefak

 4. Postdoktor Nicole Podnecky, IFA, Helsefak

 5. Forskar Alexander Tøsdal Tveit, AMB, BFE-fak

 6. Universitetslektor Sara Magelsen Vambheim, IPS, Helsefak

 7. Postdoktor Thor Gamst-Klaussen, IPS, Helsefak

 

Utdanningsprisen

For å vera aktuell for prisen, må studentar ha vore med på nominasjonen. To av nominasjonane fylte ikkje det kravet.

Komiteen vurderte desse nominasjonane:

 1. Professor Cassandra Falke, ISK, HSL-fak

 2. Professor Malcolm Jobling, AMB, BFE-fak

 3. Utdanning for bachelor i bioingeniørfag, IMB, Helsefak  

 4. Universitetslektor Hilde Henriksen, IET, IVT-fak

 5. Seksjonssjef Bengt Magne Svendsen, UTSA, NT-fak

 6. Førsteamanuensis Sissel H. Eriksen, ISV, HSL-fak

 7. Professor Antonio Fábergas, ISK, HSL-fak

 8. Bachelorutdanninga i fysioterapi ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Helsefak


Prisutdelingen vil finne sted på Arbeidsmiljødagen 2019.

Informasjon om arrangement i Tromsø

Informasjon om arrangement i Harstad

Informasjon om arrangement i Narvik

Informasjon om arbeidsmiljødag i Alta kommer senere.

Husk at ansatte finner all informasjon om arrangementer forbeholdt ansatte på

Intranett TavlaPage administrator: Paulsen, Steinar Martin
Last updated: 21.06.2022 09:48