Formidling

Publikasjoner fra prosjektet vil bli lagt ut på denne siden.

Prosjektet «Ageing at home» hadde sitt oppstartsmøte 5. og 6. april 2016 på UiT NAU, campus Alta. På oppstartsmøtet deltok prosjektteamet, kommunerepresentanter fra Steigen og Tana og medlemmer i referansegruppen. Stemningen var svært god. Alle de involverte er entusiastiske og ser med forventninger fram til datainnsamlingen som starter i mai i år.

Deltakere i prosjektgruppa

foran fra venstre: Torunn Hamran (senter for omsorgsforskning, nord), Walter Schönfelder (IBSA), Kati Kannisto og Anu Saari - begge fra Tana kommune,

bak fra venstre: Susanne Stenbacka (Uppsala Universitet), Ragnhild H. Waldahl (Nordlandsforskning), Siv Johansen, Bergitte Gabrielsen og Sissel Grimstad - alle fra Steigen kommune og Mai Camilla Munkejord (IBSA)

Kort presentasjon av ageing at home

Innovasjon i offentlig sektor (Ragnhild Waldahl)


Interested in new perspectives on health and social care? Join us on March 16th,2017 in Hiet, Tromsø for two guest lectures, presented by internationally renown and recognized speakers.

More info: Click here.

 

FORMIDLING

Fagartikler og rapporter

Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway.

Munkejord, Mai Camilla , Eggebø, Helga  og Schönfelder, Walter (2017), Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? Uni Research Rapport 3/17, Bergen, Uni Research Rokkansenteret. https://uni.no/media/manual_upload/Rapport_3-2017_Munkejord_Eggeb%C3%B8_og_Sch%C3%B6nfelder.pdf.

Blogginnlegg

http://helgaeggebo.no/blogg/#out-of-time

http://helgaeggebo.no/blogg/#eldrebolgja

Konferanseinnlegg internasjonale konferanser

• Schönfelder, Walter, Mai Camilla Munkejord og Helga Eggebø: Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway, Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen. Stockholm, November 1, 2017


• Schönfelder, W., Munkejord, M. C. og Eggebø, H. (2017), 'Social care – a blind spot in Norwegian home care', European Journal of Public Health, 27, suppl 3, 410-11, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx186.025.


• Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder & Helga Eggebø: Coping with distance. Innovation in home-based elderly care. Findings from Northern Norway. Paper in WG 9 on Rural Ageing at the XVII ESRS-congress in Krakow, Poland, July 24-27


• Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder & Helga Eggebø. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. International indigenous voices in social work conference, Alta, Norway, June 11-14

Medieoppslag

Avisa Nordland, publisert 8. nov. 2017:
Vi er gode til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Men forskeren finner en blind flekk

Forskning.no, publisert 4. nov. 2017:
Etterlyser mer sosial omsorg for eldre

NRK Finnmark, publisert 11. nov. 2017:
Ensomme og isolerte selv om de har hjemmehjelp

Kommunal Rapport, publisert 16. nov. 2017:
Sosiale behov glemmes i omsorgen

Kronikk, publisert 4. des 2017:
Kor ble det av sosial omsorg?


Radiosaker

NRK Finnmark 10. nov. 2017 
NRK Nyhetslunsj 10. nov. 2017
NRK Distriktsprogram Rogaland 10.11.2017

 Page administrator: Mai Camilla Munkejord
Last updated: 05.01.2018 14:16
Skip to main content