Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (IMMKven)

Formidling og aktivitet

Foredrag og presentasjoner:

-Innledning til digitalt litteraturseminar, lesing av artikkelen Yhđessä – Sammen om kvenske virkeligheter: Situering og akademisk ansvarlighet i forskningsprosessen. Digitalt 9.mars 2023
Presentasjon ved Gyrid Øyen for Dutkan Davvin prosjektet

-Käsityö ja Vaimovoima – Kvensk handverk og kvinnekraft. Vin&Viten, Alta, 8.mars 2023.
Åsne Kummeneje Mellem i samtale med Kristin Nicolaysen

-Hvor kan man se det kvenske? Alta, 27.september 2022
Presentasjon under åpningen av Tuulessa-I vinden, ved Kjell Olsen

-IMMKven – hva betyr det? Hvor står vi etter fem år med forskning på kvensk kulturarv i samtidens familier, museer og kulturindustri?, Alta, 27.september 2022
Presentasjon under åpningen av Tuulessa-I vinden, ved Trine Kvidal-Røvik

-IMMKvens avslutningsseminar for partnergruppe og forskere, Alta 19.-20. september 2022

 • Familiefeltet og kvenske steder, ved Kjell Olsen
 • Kvensk (u)synlighet, ved Pål Vegard Eriksen               
 • Frø og film, ved Kristin Nicolaysen         
 • Om film, språk og forskning i familien, ved Egil Sundelin
 • Museumsfeltet og medieinstitusjoner, ved Trine Kvidal-Røvik
 • Museet som et inkluderende møtested, ved Kaisa Maliniemi
 • IMMKven-forskningen, museenes perspektiv og videre arbeid, ved Mia Krogh
 • Om PhD-prosjektet i IMMKven, ved Gyrid Øyen
 • Vandreutstillingen Tuulessa og vind i kvenseilene, ved Kristin Nicolaysen
 • Kvensk kulturarv og kulturindustri, ved Stein R. Mathisen
 • Forskning og fortellinger om kvensk kulturarv, ved Inger Birkelund
 • Refleksjoner rundt betydning av (kultur)forskning for kvenske samfunn, ved Hilja Huru

-Kvensk museumsformidling i DKS. Kulturarv som verktøy for å løfte fram lokal minoritetskultur?, Vadsø 15-16.september 2022
Foredrag på Forskerforbundet ved Museer og Kulturminneverns Fagseminar Demokrati, kultur og kunnskap. Innfallsvinkler til forvaltning, forskning og formidling av kvensk og samisk kultur, ved Gyrid Øyen

-"Fortellinger til kommisjonen", Digitalt, 13. september 2022
Foredrag på TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen! ved Stein R. Mathisen

-Media og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?, Digitalt, 13. september 2022
Foredrag på TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen! ved Kjell Olsen

- Kyläpeli og den kvenske kulturarven, Nordreisa 13.august 2022
Foredrag på Kvääniteatteris arrangement om kvensk kulturarv, ved Stein R. Mathisen

- Evolving Issues of Ethnicity in West Finnmark County, Norway. Alta, 15. juni 2022
PhD-lecture for the Calotte Academy, by Kjell Olsen

- Kvensk kulturarv i samtia. Funn fra IMMKven-forskningen. Vadsø, 3. juni 2022
Presentasjon under Kvenfestivalen 2022, ved Trine Kvidal-Røvik

-«Bruke det vi har» sammen om en vandreutstilling. Tromsø, 3. november 2021
Presentasjon på Kvenseminaret (Troms og Finnmark fylkeskommune), ved Gyrid Øyen og Kristin Nicolaysen

-«Ja til mer kvensk bling» – Om hvordan det kvenske /norskfinske fortelles fram i teater, spel og populærkultur i dag. Vadsø, 27. august 2021
Presentasjon på åpning av Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, fagseminar: Kvensk/Norskfinsk identitet og kultur i dag, ved Stein R. Mathisen og Trine Kvidal-Røvik

-«Med latter og lommetørkle»: Samtale, refleksjon og unge blikk på kvensk/norskfinsk identitet, kultur, språk og tradisjon. Vadsø, 27. august 2021 
Panelsamtale på åpning av Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, fagseminar: Kvensk/Norskfinsk identitet og kultur i dag. Ledet av Trine Kvidal-Røvik og Kristin Nicolaysen

-Situated knowledge production collaborations: Participatory research practices and contemporary Kven hertitage articulations, Helsinki/digital, 19-24. juni 2021
Presentasjon på 15th SIEF Conference: Breaking the Rules: Power, Participation, Transgression, ved Gyrid Øyen og Trine Kvidal-Røvik

-Ethnic complexity and contemporary Kven heritage identity articulations in “the Kven Capital”, Helsinki/digital, 12.januar 2021
Presentasjon på 20th Nordic Migration Research conference and 17th ETMU Conference, ved Gyrid Øyen og Trine Kvidal-Røvik

-Intangiblization, Materializations, and Mobilities of Kven Heritage (IMMKven): Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industry, Alta/Oslo, 3.desember 2020
Presentasjon for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Same- og minoritetspolitisk avdeling, ved Stein R. Mathisen og Trine Kvidal-Røvik

-Hjem – digital konferanse for kulturforskere, 24. og 25. september 2020
Arrangert av Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion ved Universitetet i Bergen og Forening for kulturforskning.
Sesjon: Kulturarv som «hjem» i familie, museum og kulturindustri (ledet av T.Kvidal-Røvik og S.R. Mathisen)
-Iscenesettelser av kvensk som kulturarv og hjem
Presentasjon ved Stein R. Mathisen

-Kvensk kulturarv i Koronaens tid: Digitale muligheter for kvensk synlighet?
Presentasjon ved Trine Kvidal-Røvik

-Kvensk morsmål i vinden: Sekvenser fra hjemmet, i naturen og på scenen
Presentasjon ved Kristin Nicolaysen

Forskningsdagene 2020, Nordreisa, 19.september 2020
«Jeg tenker. Jeg tenker så det knaker!» En forsker og en filmskaper diskuterer film, spel og kunst som katalysatorer for kvensk språk og kultur
Innlegg ved Kristin Nicolaysen og Trine Kvidal-Røvik

-Kvensk kulturarv i dag - om å forske midt i en kvensk vårflom, Alta 5.mars 2020. Presentasjon for styret, UiT Norges arktiske universitet, ved Trine Kvidal-Røvik, Stein R. Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Olsen og Gyrid Øyen

-An invisible Kven spring: A cultural analysis of Kven minority culture in tourism marketing. Alta 18.oktober 2019
Presentasjon i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance ved Trine Kvidal-Røvik og Kjell Olsen. Commentators: Søren Mosgaard Andreasen og Nina Smedseng

-Foredrag på North Central College, 4. oktober 2019, Chicago, USA.
Tourism and Creative Industry in the North: Implications for Indigenous Sámi and Minority Kven Culture Developments. 
Innlegg ved Trine Kvidal-Røvik

-Seminar om fortellinger med Inger Birkelund, Alta, 6.september, 2019
Fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling
Innlegg ved Inger Birkelund, Tove I. Dahl, Bente Haug, Per Kåre Jakobsen og Stein R. Mathisen

-9th Nordic Conference on Cultural Policy Research, Reykjavik, 29.august, 2019
Negotiating a Kven heritage: national cultural policies and a local response
Innlegg ved Gyrid Øyen i sesjonen «Cultural policy and cultural heritage»

-«Isa og Aftenstjernen», Festivalen Lyden av Skallelv, Skallelv, 3.august 2019
Filmklipp & Filmsnakk med Kristin Nicolaysen og Hilja Huru

-Qvænbrygg og fortellinger, sagn og myter, Festivalen Lyden av Skallelv, Skallelv, 2. august, 2019
Hør om sagn fra mytiske Finnmark, smak på kvensk brygg og vær med å fortelle dine egne historier fra Varanger! Minner, røverhistorier, skrømt og skrøner, heltefortellinger, - det du har på hjertet!
Organisert i samarbeid med Stein R. Mathisen og IMMKven

-Filmklipp, fortellinger og dialog – kvensk språk og kultur i vinden, Langfjorddagan, 23.juli, 2019

I filmprosjektet ”Isä og Aftenstjernen” følger filmskaper Kristin Nicolaysen prosessen der hennes sønn lærer kvensk hos bestefaren sin. Det byr på gleder og utfordringer. I tillegg er Kristin med i forskningsprosjektet IMMKven ved Norges Arktiske Universitet. I det tre årige prosjektet ser forskergruppen på hvordan det kvenske uttrykkes i dag: I familier, blant kulturentreprenører og i museer. Vær med å få et innblikk i litt av det som rører seg innenfor kvensk språk og kultur i dag, - det blåser en frisk vind. 

-Seminar i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North, 26.april, 2019
Etiske dilemma ved forskning på Facebook.
Innlegg ved Gyrid Øyen

-Det nasjonale museumsmøtet: Bærekraftig museum?! 3xD: Demokrati, digitalisering, dannelse, Haugesund, 4.april, 2019
Forskningsbasert kunnskap om formidling av kvensk kulturarv
Innlegg ved Gyrid Øyen i sesjon 5 «Å tenke to tanker samtidig: museumsforskning for dannelse og demokrati»

-Kvenfolkets dag, Nordreisa, 16.mars, 2019
Kvener, kulturarv og turisme
Innlegg ved Kjell Olsen, Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen

-Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år: MAKT OG MOTMAKT I REISELIVET, 31.januar, 2019
Turisme og behovet for forskjell: Om kvensk turisme
Innlegg ved Kjell Olsen

Prosjektmøte med partnere, Alta, fredag 9.november 2018
Forskerteam og partnere samles for å diskutere det som har vært gjort og planen videre.

Ph.D.Forelesning, Alta, mandag 29.oktober 2018
Musealized Values and Resources
Foredrag ved Stein R. Mathisen

Jubileumsseminar: "Ta språket tilbake!" Vadsø, tirsdag 16.oktober 2018
Kvensk film
Innlegg og filmvisning ved Kristin Nicolaysen

27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Alta, onsdag 26.september 2018
The museum as an actor in tourism encounters
Innlegg ved Gyrid Øyen

Mediated place encounters: A place for me and a place for you?
Innlegg ved Trine Kvidal-Røvik

-Research seminar Research group Narrating the Postcolonial North, October 9th, Alta
Starten på et PhD-prosjekt: Representasjon av den kvenske/norskfinske minoritetens kulturarv – forvaltning og forflytning. Presenter: Gyrid Øyen

Offisiell åpning av Kvænangen språksenter, 19.september 2018
Isä og aftenstjernen. Om overføringen av kvensk fra bestefar til barnebarn
Innlegg ved Kristin Nicolaysen

Forskningsseminar på Halti, Nordreisa, torsdag 14.juni 2018
Etnisk kultur som næring? Hva er det som skjer når næringsvirksomhet basert på lokal kultur og historie settes i gang i fleretniske områder?
Foredrag ved Stein R. Mathisen

Prosjektworkshop med internasjonal referansegruppe, Alta, 11-13 juni 2018
Forskerteam og internasjonal referansegruppe samles for å diskutere faglige perspektiv knyttet til prosjektet.

Foredrag, møte Nordkalottfolket, Alta, lørdag 2.juni 2018
Hvordan lage grenser i en ‘grenseløs’ befolkning av samer og kvener?
Foredrag ved Kjell Olsen

Jubileumsseminar, Norske Kveners Forbund og UiT: Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk, Tromsø, mandag 4.desember 2017
Kvenkultur i familier, museer og kulturnæring: Hvilke uttrykksformer tar det kvenske i dag?
Innlegg ved Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen

«Isä og Aftenstjernen». Språkoverlevering fra besteforeldre til barnebarn.
Kunstner og forsker belyser temaet fra hvert sitt ståsted. Visning av klipp fra filmen «Isä og Aftenstjernen».
Innlegg ved Kristin Nicolaysen og Pia Lane

Vin & viten, Tromsø museum, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Tromsø, 17.november 2017
Kvenkultur i familier, museer og kulturnæring – starten på et forskningsprosjekt
Innlegg ved Kjell Olsen, Gyrid Øyen og Kristin Nicolaysen

Oppstartsmøte i prosjektet, Alta 25.august 2017
Første offisielle møte i prosjektet. Forskerteam og partnere samles. Sveinung Eikeland ønsker velkommen.

 


Publikasjoner:

Øyen, G. (2023). Kvensk kulturarv og museumsformidling. Strategier, spenninger og betydninger. Doktorgradsavhandling.

Anfinnsen, K. F.; Kvidal-Røvik, T.; Maliniemi, K.; Mathisen, S. R.; Nicolaysen, K.; Olsen, K.; Øyen, G.; Aarekol, L. (2023). Tuulessa - I vinden. Utstillingskatalog.

Mathisen, S.R. (2023). Barn av "tre stammers møte": Skiftende narrativer om ´solgte´kvenbarn i Nord-Norge. Tidsskrift for kulturforskning 1/2023.

Øyen, G. & Kvidal-Røvik, T. (2023). Contextual sites of acknowledgement? Kven heritage and contemporary identity articulation processes. Acta Borealia, 1-18.

Mathisen, S. R. (2023). Om fortellinger til kommisjonen i et maktperspektiv. Samisk senters skriftserie, (23), 12-15.

Øyen, G. (2022). Kulturarvsproduksjoner for barn og unge som verktøy for gjenreisning av kvensk minoritetskultur. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 234-252.

Mathisen, S.R. (2022). Fortellinger til kommisjonen. Fornorskningserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv. Tidsskrift for kulturforskning 1(2022).

Øyen, G. (2022). Kvenske perspektiver i samtidskunsten. Se Kunst Magasin 1/2022.

Øyen, G. & Kvidal-Røvik, T. (2021). Yhđessä – Sammen om kvenske virkeligheter: Situering og akademisk ansvarlighet i forskningsprosessen. Tidsskrift for kjønnsforskning 45(4), 181-196.

Olsen, K. (2021). «La de usynlige bli synlige» Om kvenske steder og kvensk usynlighet. Norsk antropologisk tidsskrift 32(2).

Øyen, G. & Øyen, T. (2021). Fra tegl til tre - mangfold som maktskifte i museumsarkitekturen. ROM forlag.

Øyen, G. (2020). Det «nye» kvenske hjemmet? Kunstprosjekt som musealt brudd. Norsk museumstidsskrift 6(2), 101-116. 

Tilbake til forsidenPage administrator: Kvidal-Røvik, Trine
Last updated: 20.11.2023 11:29