I en verden av total krig: Norge 1939–45

Arbeidspakker

A: Storstrategi og den lille staten: Stormaktene, det tyske angrepet og Norges krigsallianser, ledet av Tom Kristiansen.

Denne arbeidspakken setter seg fore å undersøke hvordan Norge posisjonerte seg innenfor den skiftende konfigurasjonen av store og små makter i Nord-Europa fra slutten av 1930-tallet, og hvordan disse endringene påvirket norsk sikkerhetstenkning.

B: Okkupasjonsregimet: Ambisjoner og respons, ledet av Hans Otto Frøland. 

Hovedformålet med denne arbeidspakken er å utvikle en helhetlig forståelse av okkupasjonsregimet i Norge - dets intensjoner, institusjoner og prosjekter.

C: Hverdagsliv og minoriteter i nord: Sammenligning og perisentrisme, ledet av Marianne Neerland Solheim.

Arbeidspakken presenter et komparativt perspektiv  på den tyske okkupasjonen og dens virkninger på Nord-Norge, Nordvest-Russland og Nord-Finland, med et særskilt blikk på hverdagsliv og livssituasjonen til minoriteter.

D: Minnet om krig og okkupasjon: ledet av Sigurd Sørlie. 

Arbeidspakken vil analysere den gjentagende og opphetede debatten om innvasjonen og det norske nederlaget våren 1940 og utforske hvordan statlige institusjoner og eliteaktører engasjerte seg i minnepolitikken og krigens historie etter 1945.
Page administrator: Kristiansen, Tom
Last updated: 10.10.2022 10:42