Student activities

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Fusjonsenergi

fusjon thumbnail.jpg

Ikke alle vet at vi ved UiT har et dyktig forskningsmiljø inn en fusjonsforskning, kanskje en av fremtidens viktigste energikilder.

Det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt for å oppnå kontrollert kjernefysisk fusjon. I denne prosessen smeltes lette hydrogen-isotoper sammen til helium og frigjør store mengder kinetisk energi. Denne energien vil utnyttes til pålitelig produksjon av emisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

Kjernefysisk fusjon er energikilden til stjerner og resulterer fra kollisjoner i gasser med en temperatur på omkring 10 millioner grader. I stjernene er det tyngdekreftene som holder gassen sammen. Hvis vi skal drive fusjonsprosesser i et laboratorium må vi basere oss på innesperring av partiklene ved hjelp av sterke magnetiske felt og temperaturen må være 10 ganger høyere enn i kjernen av sola.

Et nytt internasjonalt fusjonseksperiment ved navn ITER er nå under oppføring i Frankrike. Den totale kostnaden for dette prosjektet er estimert til 10 milliarder euro. I denne presentasjonen gis en oversikt over status og utfordringer for fusjonsforskningen og ITER prosjektet basert på magnetisk innesperring.

Opplegget berører følgende kompetansemål:
Fysikk 1:
  • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Naturfag ungdomskole:

  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
 
Innsiden av fusjonsreaktoren JET i Oxfordshire, Storbritannia. Foto: JET
 
 
 

Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Naturfag grunnskole
Varighet: 45 min
Maks antall elever: 40
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet
Ansvarlig: Micheron, David

Klikk her for å melde på din klasse!