Student activities

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Syntese og omkrystallisering av acetylsalisylsyre (aspirin)

ntfak35.jpg
Aspirin er ett av verdens mest solgte reseptfrie legemidler. Det har smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende effekt. Virkestoffet i aspirin er acetylsalisylsyre, som syntetiseres fra salisylsyre og eddiksyreanhydrid under en kondensasjonsreaksjon.

I denne labøvelsen får elevene gjennomføre klassisk organisk syntese, og benytte seg av omkrystallisering for å øke renhetsgraden av synteseproduktet. Elevene får så undersøke renhetsgraden av synteseproduktet sitt spektrofotometrisk. Dette praktiske arbeidet tar 3,5-4 timer. Anbefalt etterarbeid er å beregne teoretisk og faktisk utbytte av acetylsalisylsyre.

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT er det størst sannsynlighet for å få gjennomført denne øvelsen følgende måneder: desember - januar, og fra midten av april til juni.

Opplegget berører følgende kompetansemål i kjemi 2:

  • gjennomføre synteser og gjøre rede for faktorer som påvirker utbytte og renhet i synteser
  • utforske katalyserte reaksjoner og gjøre rede for betydningen av katalysatorer i biologiske og industrielle prosesser
  • gjøre rede for reaksjonstypene addisjon, eliminasjon, substitusjon, hydrolyse og kondensasjon og bruke elektrostatiske krefter til å forklare noen enkle reaksjonsmekanismer
  • gjøre rede for prinsipper for kromatografi og bruke kromatografi for å separere og analysere organiske stoffblandinger

Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 1, Kjemi 2, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2
Varighet: 4 timer
Tilgjengelighet: Des - Jan + April-Juni
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Seuthe, Lena

Klikk her for å melde på din klasse!

Tilgjengelighet:

Des - Jan + April-Juni