Disputas – cand.med Trygve Sølberg Ellingsen

Cand.med Trygve Sølberg Ellingsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Red cell distribution width and risk of venous thromboembolism”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Venøs tromboembolisme (VTE) er en potensielt dødelig sykdom som hvert år rammer 1-2 av 1000 personer. Kartlegging av risikofaktorer og biomarkører kan bidra til bedre forståelse og forebygging av sykdommen. Red cell distribution width (RDW) er et mål på hvor like eller ulike de røde blodcellene er i størrelse. Flere ferske studier har funnet sammenhenger mellom økt RDW og risiko for ulike sykdommer, uten at man har kunnet forklare hvorfor. Formålet med denne avhandlingen var å undersøke om det er en sammenheng mellom RDW og risiko for VTE, samt å undersøke potensielle bakenforliggende mekanismer. Ved hjelp av data fra Tromsøundersøkelsen fant vi at økt RDW øker risikoen for VTE. Underliggende jernmangel var ikke en underliggende forklaring. Økt RDW økte også risikoen for kreft, men sammenhengen mellom RDW og VTE lot seg ikke forklare ved at studiedeltakerne utviklet kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag underveis i studien.  (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor John Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, UiT
Biveileder førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan, Institutt for klinisk medisin, UiT

Bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Bengt Zöller, Center for Primary Health Care Research, SUS Malmö University Hospital, Malmö, Sverige – 1. opponent
Førsteamanuensis Waleed Ghanima, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo – 2. opponent
Professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Marit Herder, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:
“Missing heritability of venous thromboembolism - causes and future prospects”

 

When: 11.06.18 at 10.15–16.00
Where: Tabletten - Farmasibygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Ingrid Kvist Martinussen
Add to calendar