Feil med samskipnadens IT-brukerkontoer - Varsel om stenging av brukerkonto skjer pga. teknisk feil [LØST]

Målgruppe: Guests
Opprettet: 26.09.18 08:47
Sist oppdatert: 02.10.18 10:52

Oppdatering: 02.10.18

Feilen med databaseoverføringen er løst. Alle som har fått varsel om stenging av IT-brukerkonto ved samskipnaden etter 10.09.18 kan se bort fra dette varselet


Det har oppstått en feil i databaseoverføringen fra Samskipnadens HR system til vårt IT-brukerkontosystem. Feilen forårsaker at ansatte på samskipnaden får en varsel om at brukerkonto stenges om 14 dager. Avdeling for ITA har identifisert hva som forårsaker feilen, men har ennå ikke funnet en løsning.

Hvem er berørt av feilen

Det er kun ansatte ved SIFT som er berørt

Hva er konsekvensen av feilen

På det nåværende tidspunkt har ikke denne feilen noen konsekvenser for ansatte ved SIFT annet at man får den e-posten som sier at kontoen stenges. 

Når vil problemet bli løst?

Feilen vil være løst innen fredag uke 40


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne