Import av persondata til universitetets nettsider er stoppet - 30.10.2018

Målgruppe: Employees
Opprettet: 31.10.18 10:31

Som følge av en oppdatering på et av vår kjernesystemer (Cerebrum) har overføringen av persondata til universitetets nettsider fått en feil. Av denne grunn har vi stoppet oveføringen av persondata.

Hva er konsekvensen av at vi har stoppet overføring av persondata?

  1. Ingen personkort på univeristetets nettsider vil bli oppdatert før eksporten gjennoptas
  2. Ingen nye tilsatte vil få personkort på univeristetets nettsider
  3. Ingen som er nytilsatt etter 30.10.2018 vil kunne logge seg på intranettet for ansatte

Hva er rettetid for feilen 

ITA jobber med å løse dette problemet, men vi kjenner ikke til rettetid per nå. Denne driftsmeldingen vil bli oppdatert


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne