WISEflow-forum om opprettelse av flow


UiT har fått laget en automatisering av prosessen for opprettelse av flow. Dette forumet er obligatorisk for alle som jobber med opprettelse av flows/eksamen i WISEflow. 

Dette forumet vil i hovedsak dreie seg om opprettelse av flows og nye rutiner rundt dette som følge av at vi har fått laget en automatisering av denne prosessen. Det er satt av to timer til dette møtet. Det er mulig å spille inn tema som en ønsker opplæring eller oppfriskning i. Vi tar med det vi rekker å gå gjennom. 

Vi har fått laget en automatisering av opprettelse av flows (eksamener) i WISEflow. I første omgang vil dette gjelde:

  • skoleeksamen,
  • hjemmeeksamen og
  • innhenting av sensur

Automatiseringen vil starte å gå i midten av januar og ta for seg eksamener som starter etter 1. februar. Som betyr at dere ikke skal opprette flows for eksamener som starter etter 1. februar 2019. Automatiseringen gjør bare opprettelse av flow. Det betyr at dersom dere har opprettet flows for eksamener som startet etter 1. februar 2019, så må en "bare" slette en ikke-aktivert flow. Studenter og sensorer vil ikke se flowene som opprettes, kun de som vi velger å aktivere. 

 Møtet arrangeres i Skype. Klikk på denne lenka for å komme til møtet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
     
When:
14.01.19 kl. 13:00 - 15:00
Where:
Skype
Campus:
Tromsø, Online
Target group:
Employees

Contact:
Karin Brennholm


Registration
Deadline: 14.01.2019
Participants: 98

The registration deadline has been reached. Sorry