[LØST] Problem med E-posttjenesten ved UiT (Innlogging og send/mottak av e-post) - 24.01.19 - 10:30

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 24.01.19 10:45
Sist oppdatert: 28.01.19 15:23

Oppdaterting: 14:30 - Problemet er fortsatt ikke løst hos Microsoft

Users may be unable to connect to the Exchange Online service. Current status: We’ve determined that a subset of Domain Controller infrastructure is unresponsive, which is resulting in user connection time outs. We’re optimising connectivity to the healthy infrastructure while fixing the unhealthy Domain Controllers. Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure. Start time: Thursday, January 24, 2019, at 9:00 AM UTC Next update by: Thursday, January 24, 2019, at 3:00 PM UTC 


Oppdaterting: 13:40 - Problemet er fortsatt ikke løst hos Microsoft

Info fra Microsoft: Can't access email User Impact

Users may be unable to connect to the Exchange Online service. Current status: We've identified that a networking issue within the Exchange Online infrastructure may be causing impact. We're looking into connectivity logs to determine the underlying cause and remediate impact. Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure. Next update by: Thursday, January 24, 2019, at 1:00 PM UTC 


Oppdaterting: 12:30 - Problemet er fortsatt ikke løst hos Microsoft


Det har oppstått et problem med e-posttjenesten UiT benytter via Microsoft. Problemet viser seg ved at man får problemer med å logge inn, eller sending/mottak av e-post går tregt.

Problemet affekterer både Outlook klienter og Outlook Web App

Hvem er berørt av dette

Alle ansatte og studenter ved UiT er berørt siden dette er en sentral feilsituasjon hos Microsoft

Når blir problemet løst?

Siden dette er et sentralt problem hos Microsoft, har vi ikke oversikt over rettetid. Denne driftsmeldingen vil bli oppdatert når vi vet mer.

English:

There is currently a problem with the emailservice Microsoft provides for us. You might experience problem with logging in and/or sending/receiving email, both through the Office Outlook client and the Outlook web app. We do not know when this will be resolved. This message will be updated.


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne