Forebygging av selvmord

Kunnskap og åpenhet om selvmord er viktig for å kunne hjelpe personer med selvmordstanker. I Norge dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord hvert år.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er mange årsaker til at noen mennesker får selvmordstanker og/eller utfører selvmordsatferd. Under forelesningen vil begrepet selvmord bli belyst fra ulike perspektiver. Risiko- og beskyttelsesfaktorer vil bli gjennomgått, og det vil bli presentert statistikk knyttet til forekomst av selvmord. Antall barn og unge som tar sitt eget liv varierer fra år til år. Ulike faktorer knyttet til selvmord hos unge vil bli presentert.

 

Det er fremdeles stor taushet omkring selvmord, og mange opplever utrygghet og maktesløshet i møte med mennesker med selvmordstanker. Eksempler på hva man kan si eller gjøre i møte med en person med selvmordstanker vil bli gjennomgått og diskutert.

Også pårørende kan sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål og reaksjoner etter dødsfall ved selvmord eller selvmordsforsøk, et tema som også vil belyses i forelesningen.

 

Forelesningen vil bestå av både tradisjonell undervisning, film og refleksjoner i plenum.

 

Foreleser: Universitetslektor Anne-Kari Johnsen, RKBU Nord

 

When: 13.03.19 at 09.15–12.00
Where: MH2 U.07.338
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Contact: kjarsti.s.magnussen@uit.no

Registration
Deadline: 13.03.2019
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar