Prøveforelesning - Bjarge Fors

Cand.polit. Bjarge Schwenke Fors holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsfag:

«The extended case method’s relevance for the anthropological understanding of events and social change»

Disputas holdes kl. 12.15 samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Border Performances: Politics, art and tourism where Norway meets Russia (monografi)"

English below

Bjarge Schwenke Fors will be holding the trial lecture for his doctoral thesis in social anthropology:

«The extended case method’s relevance for the anthropological understanding of events and social change»

The defence of the doctoral degree will be taking place from 12.15 the same day, and the same venue as the trial lecture:

"Border Performances: Politics, art and tourism where Norway meets Russia (monografi)"

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 25. February 2019 kl. 10.15–11.00
Where: SVHUM E0101
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: Magnus Lyngra
Phone: 776 44174