ARC-dagen i Narvik 26. mars

UiT har etablert et tverrfaglig senter for Fornybar energi og håndtering av klimagasser. Her forenes samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi som skal bidra til en grønn omstilling i samfunnet, lokalt og globalt. På ARC dagen i Narvik blir det foredrag, postere og diskusjon.

Vennligst registrer deg (boks til høyre) for navneskilt og gratis lunsj.

Program:

Møteleder: Terje Gjengedal, professor IET Narvik

09.00: Kaffe, mingling og oppsetting av postere

09.30: Velkommen og åpning, Bjørn Solvang, Dekan IVT Narvik

09.45: Inviterte foredrag

  • Fremtidens smarte og fornybare energisystem, Bernt Bremdal, seniorforsker Smart Innovation Norway/Prof2 IVT Narvik
  • Smart City Narvik, Marianne Thomassen, prosjektleder Narvik kommune
  • Fornybar Nord- energinettverk i Nord-Norge, Sverre Mogstad, Stabssjef Nordkraft
  • Smart Arctic Buildings, Kirstin Leiros, Adm.Dir OMM-BBL

11.15: Lunch med mingling og postere

12.15: Smakebiter faglige aktiviteter ved UiT/ ARC

  • Fornybar energiproduksjon, Yngve  Birkelund, 1.amanuensis/inst leder ITS Tromsø
  • Distribuerte energisystemer, Bjarte Hoff, 1.amanuensis, IET Narvik
  • Elektrisk transport, Trond Østrem, 1.amanuensis IET Narvik
  • Energiplanlegging fra lokalt perspektiv, Berit Kristoffersen, 1.amanuensis, Inst for samfunnsfag, Tromsø
  • Green Arctic Buildings, Bjørn R. Sørensen, Professor/inst.leder, IVT Narvik

13.45: Kaffe

14.15: Diskusjon med spørsmål og svar

14.45: Oppsummering og veien videre

  • Matteo Chiesa, Professor og ARC senterleder

15.00: Slutt for dagen

Foredragene kan strømmes her.

Mer informasjon om ARC

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 26. March 2019 kl. 09.00–15.00
Where: Auditorium 3 (D1100)
Location / Campus: Narvik
Target group: All
Responsible: Terje Gjengedal

Registration
Deadline: 22.03.2019
Deadline has been reached. Sorry