Statistikk uten tårer: Hvordan lese og anvende statistikk, tabeller og annet tallmateriale i kvalitetsforbedringsarbeid i kommunen?

RKBU Nord ved professor Monica Martinussen inviterer ansatte og ledere i kommunale tjenester til workshop.

Mange kommuner arbeider med å bedre kvaliteten på tjenestene som omfatter barn, unge og deres familier. Sentralt i dette arbeidet er bruk av ulike former for statistikk, tabeller og annet tallmateriale. Formålet med denne workshopen er å gi en innføring i hvordan man forstår ulike statistiske indekser og hvordan dette kan anvendes i forbedring av tjenestene, f.eks for å studere endringer over tid, planlegge og evaluere tiltak.

Program for dagen:

09:15 - 10:00 Forelesning. Hva kan statistikk hjelpe oss med? Fra Florence Nightingale to Folkehelseprofiler.

10:15 – 11:00 Forelesning: Grunnleggende deskriptiv statistikk (mål på sentraltendens, variasjon og samvariasjon).

11:00 - 11:15 Pause

11:15 - 12:30 Gruppeoppgaver: Hvordan lese og forstå tabeller og annet tallmateriale.

12:30 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:00 Forelesning: «A lady tasting tee: Milk first or tee first?» Prinsippene i slutningsstatistikk.

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 15:00 Forelesning: Hvordan anvende statistikk og resultater i kvalitetsutviklingsarbeid. Eksempler fra bla SKO-studien i Tromsø kommune.

 

Vi inviterer på kaffe og te, samt en enkel lunsj - velkommen til en nyttig og inspirerende workshop.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 30. April 2019 kl. 09.00–15.00
Where: Medisin og helsefagbygget 2: U.09.309, Seminarrom
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Kontakt: Hanne Berg Lorentsen

Registration
Deadline: 25.04.2019
Deadline has been reached. Sorry