Disputas - Master in Electrical Engineering Bilal Babar

Master in Electrical Engineering Bilal Babar vil fredag 22. mars klokken 12.15 offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d. i realfag. 

Tittel på avhandlingen:

«Solar resource assessment at high latitude regions»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Olaf Goebel, Hochschule Hamm-Lippstadt, Tyskland (1. opponent)
  • Marco Stefancich, Senior Scientist, Dubai Energy and Water Authority (DEWA), De forente arabiske emirater (2. opponent)
  • Professor Matteo Chiesa, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (Internt medlem og leder av komiteen)

Hovedveileder: Professor Tobias Boström, Institutt for fysikk og teknologi, UiT.

Leder av disputasen: Prodekan forskning Camilla Brekke ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Prøveforelesning over oppgitt emne blir holdt samme sted, fredag 22. mars klokken 10.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 22. March 2019 kl. 12.15–15.00
Where: Auditorium 1.022 i Teknologibygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students