Prøveforelesning - Master in Electrical Engineering Bilal Babar

Master in Electrical Engineering Bilal Babar avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 22. mars klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Arctic Powered by Nature: Perspective and Future Outlook»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Olaf Goebel, Hochschule Hamm-Lippstadt, Tyskland (1. opponent)

  • Marco Stefancich, Senior Scientist, Dubai Energy and Water Authority (DEWA), De forente arabiske emirater (2. opponent)

  • Professor Matteo Chiesa, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (Internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir holdt samme sted fredag 22. mars, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 22. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium 1.022 i Teknologibygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students