Sørfugløy: rikt fugleliv - dårlig kontroll?

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Tromsø inviterer til debatt tirsdag 26. mars kl. 1900 på Norges arktiske universitetsmuseum (tidl. Tromsø Museum). Velkommen.

 

Vi skal presentere og diskutere Sørfugløya’s framtid.

 

Med utgangspunkt i status som IBA - Important Bird Area - vil vi se på øyas innbyggere.

 

Har vi oversikt over øya?

 

Vi får innlegg fra IBA vokterne , besøkende , turistbransjen og forskerne.

 

Arrangør: Norsk Ornitologisk Forening avdeling Tromsø

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 26. March 2019 kl. 19.00–20.30
Where: Norges arktiske universitetsmuseum (tidl. Tromsø Museum)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests