Alene - afghanske barn på flukt

Mange barn har flyktet til Norge helt alene, og lever nå med midlertidig eller uavklar oppholdstillatelse. Hvordan har disse barna det egentlig? Hvordan blir de møtt av det norske systemet? Hva kan Norge gjøre for å gi disse barna bedre omsorg og ivaretakelse? Hva kommer til å skje politisk på flyktning- og asylfeltet i 2019?

Mange av barna som flykter alene kommer fra Afghanistan, som er det nest farligste landet i verden for barn. Likevel sender Norge barn og ungdom tilbake til Afghanistan. Hva skjer med barna som blir returnert til Afghanistan? Hva skjer med barna som rømmer for å unngå å bli returnert?

Disse spørsmålene vil vi forsøke å besvare på internasjonalt seminar. Håper vi sees!


Innledere:
Rebecca Jafari er fotograf og forfatter av Redd Barna-rapporten «Tanker om tilbake – barn om unges tanker om retur til Afghanistan» (2018). Hun stod bak utstillingen «Først og fremst barn», hvor publikum gjennom fotografi, tekst og lydfil fikk et innblikk i en annerledes barndom på asylmottak. Jafari vil blant annet videreformidle barnas tanker om Afghanistan, ventetiden, avslag og retur.

Anne Marit Rasmussen er universitetslektor ved UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad. Hun er medlem i Støttegruppa Tromsø og verge for barn som har flyktet alene til Norge. Rasmussen vil blant annet fortelle historiene til barna hun har vært verge for, og hva som har skjedd med dem etter at de flyktet til Norge – og fra Norge.

I samarbeid med Redd Barna, Støttegruppa i Tromsø, Internasjonalt seminar og Menneskerettighetsuka i Tromsø.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 21. March 2019 kl. 20.00–22.00
Where: Tromsø bibliotek og byarkiv
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Guests, Invited, Enhet