Prøveforelesning - siv.ing. og master i havrett (LLM) Gunnar Sander

Siv. ing. og master i havrett (LLM) Gunnar Sander ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i samfunnsvitenskap, med tittel:

 

"How can the Policy Cycle and associated planning theory inform future studies of EBM in ocean governance?"

 

Prøveforelesningen strømmes fra følgende lenke:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b658b66b14404ba4ae78897f7d698e7e21

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018