Prøveforelesning - siv.ing. og master i havrett (LLM) Gunnar Sander


Siv. ing. og master i havrett (LLM) Gunnar Sander ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i samfunnsvitenskap, med tittel:

 

"How can the Policy Cycle and associated planning theory inform future studies of EBM in ocean governance?"

 

Prøveforelesningen strømmes fra følgende lenke:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b658b66b14404ba4ae78897f7d698e7e21

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
     
When:
29.03.19 kl. 10:15 - 11:00
Where:
Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Campus:
Tromsø
Target group:
Employees, Students, Guests, Enhet

Contact:
Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone:
776 46018