Åpent forskningsseminar i pedagogisk filosofi 30.oktober: Torill Strand: Om Peirce som pedagogisk filosof

Torill Strand gjester UiT Norges arktiske universitet i oktober

Torill Strand er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hun disputerte i 2007 med avhandlingen "Barnehagepedagogikkens epistemologi". Hennes kompetanse spenner fra meta-teori til sosial epistemologi, pedagogisk filosofi, kosmopolitikk og semiotikk. Hun arbeider nå med å ferdigstille antologien "Re-thinking ethical-political education" (Springer), som rapporterer et Nordisk samarbeidsprosjekt om etisk-politisk danning. Andre nyere publikasjoner er oversiktsartiklene "Peirce and Education" (Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory) og "Badiou and Education" (Oxford Encyclopedia) og en introduksjon til Honneths "Tingliggjøring og anerkjennelse" (Cappelens Upopulære).

Innlegget hennes i forskningsseminaret tar utgangspunkt i den forståelsen av erfaring vi finner hos Peirce. Om innlegget sier Torill:

"Filmen Himmelen over Berlin (Wim Wenders, 1987) forteller om en engel som vil bli dødelig, slik at han kan kjenne den enkle gleden ved menneskelig erfaring. Filmen vises i svart-hvitt. Men i samme øyeblikk engelen blir dødelig, og dermed erfarer verden på menneskelig vis, eksploderer filmen i et vell av farger. I dette seminaret lar jeg klipp fra denne filmen illustrere den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) sin påstand om at «erfaring er vår eneste lærer»."

Innlegget baserer seg på de følgende tekstene:

  • Strand, Torill (2014) 'Experience is Our Great and Only Teacher': A Peircean Reading of Wim Wender’s Wings of Desire. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  48(3), s 433- 445 . doi: 10.1111/1467-9752.12084
  • Peirce, C S (1903) On Phenomenology. I: The Essential Peirce. Selected philosophical writings, Vol. 2 (s. 145 - 160). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press
  • Dewey, J (1991) How we Think. New York: Prometheus books
  • Heidegger, M (1994) What is Called Thinking? New York: Harper & Row

 

Vær velkommen!

Et arrangement i regi av forskningsgruppen Pedagogisk filosofi

When: 30.10.19 at 14.15–15.45
Where: Teorifagsbygget Hus 4, 4.475
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Contact: Mariann Solberg
E-mail: mariann.solberg@uit.no
Add to calendar