Seminaret er utsatt - ny dato vil bli satt snarest.

KG Jebsen-senter for havrett (JCLOS) planlegger seminaret "Hvordan sikre beskyttelsen av naturmangfoldet i norsk økonomisk sone?". En forutsetning for en fremtidsrettet blå økonomi er at ressursutnyttelsen skjer på miljøets premisser, dette seminaret fokuserer på disse premissene.

Norge er internasjonalt forpliktet til å ivareta naturmangfoldet til havs, og i henhold til Aichi-målene skal 10 % av sjøarealet være regulert til marine verneområder eller undergitt andre effektive arealbaserte forvaltningstiltak innen 2020. Det mangler lovhjemmel for å etablere marine verneområder i norsk økonomisk sone, og naturmangfoldet der forvaltes i hovedsak av de helhetlige forvaltningsplanene. Hvordan kan det rettslige vernet til naturmangfoldet i norsk økonomisk sone styrkes? Hvordan vil det gripe inn i sektorreguleringa? Hva er fordeler og ulemper med å etablere et verneregime i økonomisk sone sammenlignet med en rettslig forankring av hele forvaltningsplansystemet? Hvilke reguleringsgrep krever de viktigste marine miljøproblemene? Kan og bør klimahensyn integreres i regelverket? Hvilke strategier finnes for å stryke miljøhensynene i forvaltningens beslutninger?

Seminartema: Dette belyses ved ulike presentasjoner fordelt over tre bolker med følgende tema:

1. internasjonale premisser for den norske reguleringa, 

2. dagens beskyttelse av marint naturmangfold i NØS i norsk rett og  

3. utfordringer og muligheter ved fremtidig regulering. 

Detaljert program vil bli lagt ut så snart alle detaljer er på plass!

 

For påmelding: send e-post til christin.skjervold@uit.no

When: 28. August 2019 at 10.00–17.00
Where: Teo H1 4.1.329
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar