Demensomsorg i nord

Illustrasjons-/bannerbilde for Demensomsorg i nord

Hvilke tilbud har nordnorske kommuner til hjemmeboende personer med demens, hvilke behov har de pårørende og hvilke tilbud får de? Vi inviterer med dette til en nasjonal konferanse i Tromsø om demensomsorg.

Konferansen formidler resultater fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved UiT som involverte pårørende, helsepersonell og frivillige i demensomsorg.

Målet med konferansen er kunnskapsutveksling og dialog mellom ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, forskere, studenter og representanter fra relevante fagmiljøer og organisasjoner.

Konferansen er gratis og åpen for alle, men grunnet begrensede plasser må man melde seg på.

 

Program

10.00 - 10.30          Åpning v/ instituttleder Nina Emaus, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT

                                 Offentlig demensomsorg v/ professor emerita Torunn Hamran, UiT

Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

10.30 - 11.00          Utvikling i omsorgstjenesten. Hva vet vi om bruk av tjenestene
                                 i Nord-Norge og landet under ett?

                                 v/Berit Otnes og Svetlana Beyrer, Statistisk sentralbyrå

11.00 - 11.30          Variasjoner i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester
                                 v/ stipendiat og daglig leder ved SOF Jill-Marit Moholt, UiT

11.30 - 12.15          Lunsj

Brukermedvirkning i helsetjenestene

12.15 - 12.35          Bedre sammen!
                                 v/ Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

12.35 - 12.50          Pårørendeskolen – forventninger til omsorgsrollen
                                 v/ førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, UiT

12.50 - 13.05          «When the saints go marching in»
                                 - om eldre voksne frivillige i helse- og omsorgstjenestene

                                 v/ førsteamanuensis Bodil H. Blix, UiT

13.05 - 13.20          Maktesløs eller medvirkende pårørende? Erfaringer med
                                 beslutningsprosesser om sykehjemsplass

                                 v/ førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, UiT

13.20 - 13.40          Pause med kaffe

Helse- og omsorgstjenester i distriktene

13.40 - 14.10          Arktisk aldring
                                 v/Tenna Jensen og Lise Hounsgaard, København Universitet og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

14.10 - 14.25         Gammel i eget hjem i distriktene
                                 v/ førsteamanuensis Bodil H. Blix, UiT

Dialogpanel

14.30 - 15.10          Dialogpanel
                                 v/ foredragsholdere

                                 Spørsmål fra deltakere og diskusjon.

 

Konferansen avsluttes 15.15

Vi tar forbehold om endringer i programmet

 

For mer informasjon om forskningsprosjektet, se lenke her.

Forskningsprosjektet og konferansen er finansiert av Norges forskningsråd.

When: 22.10.19 at 10.00–15.15
Where: Auditorium tabletten, farmasibygget (FARM F1.101)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Jill-Marit Moholt
Phone: 77660701
E-mail: jill-marit.moholt@uit.no

Registration
Deadline: 08.10.2019
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar