Studieadministrativt forum - Helsefak

Studieadministrativt forum er i gang igjen ved Helsefak!

Formålet med forumet er å bygge opp den studieadminitrative kompetansen gjennom å dele kunnskap og erfaringer på tvers av enhetene. 

Det er også et mål om at forumet kan bidra til økt dialog mellom enhetene og fellestjenesten, da man sikter på å sette opp faste innlegg fra fellestjenesten i møteplanen. 

Forumet er åpent for alle. 

For mer informasjon og møteplan -  se her: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=415221&p_dimension_id=&men=28927

Lenke til deltagelse via Skype vil komme!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. October 2019 kl. 09.00–11.30
Where: MH2 U09.301 Aud. Cerebellum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Kontakt: Laila Berg Nilsen
Phone: 77646751