FemArc - Tverrvitenskapelig nettverk i feministisk teori og kjønnsperspektiver ved UiT

FemArc er en tverrvitenskapelig nettverk i feministisk teori og kjønnsperspektiver ved UiT Norges arktiske universitet

Nettverket er et internasjonalt orientert faglig forum for forskere og stipendiater ved UiT Norges arktiske universitet. Hensikten er å bidra til økt kompetanse og forskningsaktivitet knyttet til UiTs mål om integrering av kjønnsperspektiver i forskning og utdanning.

Nettverket har primært teoretiske ambisjoner og feministisk teori står sentralt.

FemArc tar opp nye medlemmer ved inngangen til hvert universitetsår. Interesserte kan ta kontakt med Lilli Mittner: lilli.mittner@uit.no.

Første møte blir tirsdag 21. september 2021 kl. 13:00-15:00 ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Breiviklia N119).

More information in English: https://uit.no/research/congender/project?p_document_id=675358&pid=700550

 

 

When: 21. September 2021 at 13.00–15.00
Where: Centre for Women's and Gender Research
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Contact: Lilli Mittner
E-mail: lilli.mittner@uit.no
Add to calendar