Sjømat og rettssystemet

Rettsregler og avtaler har betydning for matsikkerhet og –trygghet, kvalitet, markedsadgang og en samfunnsøkonomisk og rettferdig utnyttelse av våre fiskeressurser.

Dette er et åpent faglig møte (workshop/seminar), og alle interesserte er hjertelig velkommen til å melde seg på.

 

PÅMELDING

Arrangementet er gratis!

Frist for påmelding er 1. desember 2019.

 

Meld deg på her! (NB: begrensende plasser)

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

ARBEIDSGRUPPEN FOR MATSYSTEMRETT

Margherita Paola Poto                  Irene Vanja Dahl              Svein Kristian Arntzen

 


 

Program Sjømat og rettssystemet

 

I. Generell del: Introduksjon til rettsområdet

Velkommen                                                                                                                                                                    

Introduksjon til rettsområdet

Margherita Paola Poto, postdoktor, Jurfak                                                                                                                                                                                   

Det internasjonale rammeverket, del 1: Observations on Food Wastage

Jane Murungi, Lecturer, University of Nairobi, Kenya, Currently Guest Researcher,

Abo Akademie University (Institute for Human Rights), Turku, Finland                                       

Det internasjonale rammeverket, del 2

Valentina De Gregorio, Migrant Network Communications Manager, Slow Food                                                                                                                                                                                                            

II. Innspill fra praksisfeltet

Innlegg nr. 1

                Gunn H. Knutsen, fagsjef miljø og helse, Sjømat Norge                                                                                   

Innlegg nr. 2 Matsvinnprosjektet                                                                                                                     

                 Hilde Herland, kvalitetskoordinator, Lerøy Norway Seafoods.                                                  

Innlegg nr. 2 Begrensning av produksjonstap akvakultur                                                                         

                Kathrine Robertsen, driftsleder, Lerøy Aurora.                                                                                                

Pause 10.55-11.10

III. Innspill fra forskningsfeltet

Innspill nr. 1

                Paula Victoria Capodistrias, Matsentralen Norge                                                                           

Innspill nr. 2

                Ana Karina Carvajal, SINTEF Ocean, Trondheim                                                                                                                                                                       

Innspill nr. 3 

Edgar Henriksen, Nofima, Tromsø                                                                                                                     

Innspill nr. 4

               Runar Gjerp Solstad, Nofima, Tromsø                                                                                             

Lunsj 12.30-13.30

IV. Spesiell del: Rettslige mekanismer for å sikre at marine ressurser ikke går til spille eller forringes som menneskeføde ─ Muligheter og begrensninger.

Matloven

Hans Peder Hvide Bang, Oslo                                                                                                                                                                                              

Havressurslova

Vidar Landmark, ekspedisjonssjef, Oslo                                                                                                            

Akvakulturloven

Halfdan Mellbye, advokat, Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fiskesalgslagsloven og forretningsvilkår

Gerd Kristoffersen, Norges Råfisklag, Tromsø                                                                    

                                                                                                                             

V. Veien videre

 Refleksjoner og debatt                                                                                                              

 

God tur hjem!

When: 06. December 2019 at 09.00–15.50
Where: 1.425 Teorifagsbygget hus 1 (vis a vis Mix-kiosken)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Svein Kristian Arntzen
E-mail: svein.arntzen@uit.no

Påmelding her
Add to calendar