Kurs for Fagrekvirent 13.12

Innkjøp og regnskap fra sentraladministrasjon inviterer alle fagrekvirenter ved UiT på kurs

Med rolle som Fagrekvirent har du fått fullmakt til å starte en rekvisisjon for bestilling av en vare eller en tjeneste i bestillingssystemet. Det er derfor viktig at du kjenner UiTs retningslinjer for anskaffelser, hvor du finner informasjon om ulike avtaler, at du har fått opplæring i bruk av bestillingssystemet  - og at du har grunnleggende kompetanse på fakturabehandling.

Alt dette vil vi ta opp på kurset som er tilpasset din rolle som Fagrekvirent.

Fagrekvirentrollen skal ha tilstrekkelige anmodninger i bestillingssystemet for å kunne sikre profesjonalitet og effektivitet.

Innhold i kurset er både teori og praktisk bruk av bestillingsystemet:

  • UiT anskaffelsespolicy
  • Kontoplan
  • MVA 
  • Felles lunsj 
  • Bestillingssystem UBW
    • e-handel
  • Fakturabehandling UBW
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 13. December 2019 kl. 09.00–15.00
Where: Teorifagbygget hus 3 Rom 3.416, kursrom
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Kontakt: Merethe B. Håkonsen

Registration
Deadline: 06.12.2019
Deadline has been reached. Sorry