Prøveforelesning - Master of Science Marcel Lahrberg

Master of Science Marcel Lahrberg avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag onsdag 11. desember klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Super-resolution imaging through single molecule localization»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Sumeet Mahajan, Institute for Life Sciences, University of Southampton, UK (1. opponent)
  • Professor Aasmund Sudbø, Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo, Norge (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Krishna Agarwal, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir avholdt samme sted onsdag 11. desember klokken 12.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. December 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium 1.022, Teknologibygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Contact: Maren L. Andresen