Kommisjonsmedlemmer deltar på seminaret "Samiske saker i norske domstoler"

Kommisjonsmedlemmene Anne Julie Semb og Ivar Bjørklund deltar på seminaret som PluriCourt, UiO i samarbeid med Høyesterett og Domstoladministrasjonen v/Samisk Forum arrangerer 16. september.

Samiske saker i norske domstoler – internasjonale og nasjonale perspektiver

Seminar arrangert av PluriCourts, UiO i samarbeid med Høyesterett og Domstoladministrasjonen v/Samisk Forum

16. mars 2020 i Høyesteretts lokaler

09.00 – 09.25 Velkommen og innledning

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

Professor Geir Ulfstein, PluriCourts, UiO

Sametingspresident Aili Keskitalo

09.25 – 09.40 Samerettens utvikling

Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith

09.40 – 10.00 Historiske kilders anvendelse og betydning i samiske saker

Professor emerita Kirsti Strøm Bull, UiO

10.00 – 10.20 Pause

10.20 – 10.50 Internasjonal urfolksretts betydning

Professor Martin Scheinin, European University Institute, Firenze

Professor Geir Ulfstein, PluriCourts, UiO

10.50 – 11.05 Kommentarer og diskusjon

11.05 – 11.45 Dagens rettspraksis fra et samisk perspektiv

Førsteamanuensis Ànde Somby, UiT

Forberedt innlegg fra lagdommer og leder i Utmarksdomstolen Nils Asbjørn Engstad

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Sametinget som rettskildefaktor

Høyesterettsdommer Ingvald Falch

Forberedt kommentar fra Sametinget

Forberedt kommentar fra lagdommer Susann Funderud Skogvang

Spørsmål og kommentarer fra salen

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.55 Samiske sakers opplysning og kontekst

Sorenskriver Finn-Arne S. Selfors

Forberedt kommentar fra høyesterettsdommer Magnus Matningsdal

Forberedt kommentar fra leder av Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa

Forberedt kommentar fra politimester Ellen Katrine Hæta

Spørsmål og kommentarer fra salen

14.55 – 15.00 Avslutning ved styreleder i Domstoladministrasjonen Bård Tønder

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 16. March 2020 kl. 09.00–15.00
Where: Høyesterett
Location / Campus: Other
Target group: Guests
Kontakt: Inger Elin Utsi