Polar Vin&Viten: Arktiske skipsvrak som ikoner og kulturminner

Polare ekspedisjonsskip er ofte like berømte som polarheltene selv. Maritim arkeolog Stephen Wickler undersøker hvordan skipsvrak kan forstås i arkeologisk forskning og forvaltning.

 

 

Stephen Wickler presenterer fire arktiske skipsvrak og ser nærmere på deres roller som ikoner for interessegrupper i flere land: Franklins HMS Erebus og HMS Terror, Roald Amundsens Maud, og Adrien de Gerlaches Belgica. Hvordan kan arktiske skipsvrak forstås som ikoner og kulturminner?

I 2014 og 2016 ble Franklins skip HMS Erebus og HMS Terror lokalisert. Funnene vakte stor oppmerksom i media og ga ny næring til diskusjonen om Franklin-ekspedisjonens (1845–1848) mystiske skjebne.

I 2008 ble Amundsens Maud (1917–1925) hevet i Cambridge Bay i Canada, og ført «hjem igjen» til Norge av Jan Wanggaard. Både skipet og Wanggaard ble fremstilt som helter i norsk media.

Den norske hvalskuta Belgica, som ble gjenbrukt av belgiske Adrien de Gerlache på overvintring i Antarktis (1897–1899), endte sine dager som holk ved Harstad.

I foredraget blir bruken av vrakene som nasjonale symboler for Norge, Canada og Belgia diskutert, og fremtidige museumsfortellinger om Maud og Belgica blir vurdert.

Stephen Wickler jobber som maritim arkeolog og forsker på Norges arktiske universitetsmuseum. Han har hovedansvar for forvalting av kulturminner under vann i Nord-Norge, og hans forskning er rettet mot relasjoner mellom mennesker og havet både i forhistorie og nyere tid.

Velkommen til foredrag!
Gratis inngang og anledning til å kjøpe drikke.

Lenke til arrangementet på Facebook

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 20. February 2020 kl. 19.00–21.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests