Disputas - Ragnvald Anton Storvoll

Master i utdanningsledelse Ragnvald Anton Storvoll disputerer for ph.d. -graden i humaniora og samfunnsvitenskap.

Tittel på avhandlingen: Ung drivkraft i nord. Unges legitime medvirkning i stedsutvikling.

 

Du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt ved å følge denne lenken

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Unges valg av utdanning og bosted vil påvirke utviklingen også i den nordligste landsdelen. Avhandlingen gir et innblikk i hvordan noen unge fra Troms ser på framtiden i nord og hvordan unge aktører opplever sin egen medbestemmelse og medvirkning i regional utvikling. På den ene siden formidles en statistisk beskrivelse av framtidsperspektiver for Nord-Norge fra SSB, media og forskere, som kan oppleves som en negativ trussel – også for ungdommen. Det demografiske framtidsbildet for landsdelen som beskrives er dystert. Dette kan bli en negativ prediksjon, nærmest en selvoppfyllende profeti. På den andre siden vokser ungdom opp i en landsdel med svært positive framtidsmuligheter; turiststrømmen øker, Nord-Norge opplever en raskere økonomisk vekst enn resten av landet, og mange nye arbeidsplasser ser dagens lys.

Det er flere trekk i samfunnsutviklingen som gjør steder viktige og gjør at nye perspektiver på og teorier om sted utvikles. Økt mobilitet i verden, mer oppmerksomhet på flyt av mennesker, produkter og idéer og mer intense globaliseringsprosesser, påvirker også samfunnsmessige fenomen på nye måter i nord.

Mange unge i Troms flytter for å ta utdanning og kan da både bo på flere plasser og oppleve tilhørighet til mer enn ett sted. Begrepet flerstedstilknytning og stedspolygami åpner for andre måter å forstå samhandling mellom forskjellige steder man har tilknytning til. Glokale borgere med flere og parallelle identiteter, åpner for nye måter å forstå og gjenskape steder.

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/18137


Prøveforelesning avholdes digitalt samme dag kl 10:15.

Veiledere:
Hovedveileder professor emeritus Tom Tiller, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder instituttleder ph.d. Odd Arne Thunberg, UiT Norges arktiske universitet

Oppnevnt komité:
Første opponent: Professor Mats Ekholm, Karlstads universitet.
Andre opponent: Professor Yngve Troye Nordkvelle, Høgskolen Innlandet.
Komitéleder: Førsteamanuensis Kristin Emilie Bjørndal, UiT Norges arktiske universitet.

Disputasen ledes av assisterende instituttleder Helge Habbestad. UiT Norges arktiske universitet.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen, Helge Habbestad (helge.habbestad@uit.no)

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 26. May 2020 kl. 11.15–14.30
Where: Digitalt
Location / Campus: Tromsø, Alta
Target group: Employees, Students, Guests
Kontakt: Silje Sivertsvik