Bøker til første semester Bachelor i Sosiologi.

Ansvarlig: Hanne Larsen
Studiested: Tromsø
Telefon: 95306106

Selger bøker til første semester av bachelor i Sosiologi.

Den lille sosiologiboka:  200,-

Sosiologiens Nøkkelbegreper: 150,-

Sosiologi 1: sosialt samspill: 150,-

Akademisk skriving: 100,-

Informasjonskompetanse 100,-

Skrive for å lære: 150,-

Er tilgjenelig etter kl 16:00 på tlf, men hele dagen på mail og sms.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures