UTSATT: Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

OBS OSB. Čoahkkin lea maŋiduvvon/Møtet er utsatt.

 

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rabas čoahkkimii 1.6.21 dii. 18.00-20.00.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte i Karasjok 01.6.21 kl. 18.00-20.00.

 

 

DIEHTU/BESKJED 26.05.21 14.00: 

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna lea ovttas ráđiin gieldaváldodoavttiriin mearridan maŋidit rábas čoahkkima 1. b. Geassemánus korona geažil.

Kárášjoga gielddas leat dál guovttis njoammuduvvon.

Goas čoahkkin šaddá ii leat vuos mearriduvvon.  

 

//

Sannhets- og forsoningskommisjonen har i samråd med kommuneoverlegen bestemt å utsette det åpne møtet 1. Juni på grunn av korona.

I Karasjog er det nå to smittede.

Når møtet kan gjennomføres er ennå ikke bestemt.

 

............................................................................................................................................................

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte i Karasjok 01.6.21 kl. 18.00-20.00 på Sapmiko.

Informasjon på nordsamisk - se nedenfor.

Program:

Kunstnerisk innslag
Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten
Kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas
Samtale om sannhet og forsoning
Ordstyrer: Liss-Ellen Ramstad

 

Møtet er for befolkningen i Karasjok på grunn av korona-restriksjoner. Obs. Kan bli endret. 

 

Velkommen!

 

//

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rábas čoahkkimii 1.6.21 dii. 18.00-20.00 Sápmiko:as. 

Prográmma:

Dáiddalaš ovdanbuktin
Kommišuvdnajođiheaddji Dagfinn Høybråten
Kommišuvdnamieláhttu Per Oskar Kjølaas
Ságastallen duohtavuođa ja soabadeami ektui
Ságadoalli: Liss-Ellen Ramstad

 

Čoahkkin lea Kárášjoga-álbmogii korona-restrikšuvnnaid geažil. Fuomaš: sáhttá rievdaduvvot

 

Buresboahtin!

When: 01. June 2021 at 18.00–20.00
Where: Kárášjohka/Karasjok
Location / Campus: Other
Target group: Guests
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar