Internasjonalt seminar: Art as resilience - Kunst som endringskraft

Norske og internasjonale kunstnere fra forskjellige kunstretninger diskuterer kunst og aktivisme.

I sammenhenger der massemedier og makthavere ikke kommer med nye ideer og retninger kan kunst være et verktøy for å spre alternative fortellinger og bygge nye historier.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Tid: torsdag 22. oktober, kl 19-21

Ser en på kunst som en måte å skape bevissthet, forståelse og tilknytning kan være en viktig del av diskusjoner om historier som er glemt av verden og om framtidige løsninger på lokale og globale utfordringer.

  • Hvilken rolle skal kunsten spille i å utfordre "status quo"?
  • Bør kunst være allmenn eiendom?
  • Kan kunst skape og bygge felles og/eller individuell motstandskraft?

Norske og internasjonale kunstnere fra forskjellige felt diskuterer kunst og aktivisme.

Seminaret vil bli holdt på engelsk, det er mulig til å kommentere og å stille spørsmål på norsk / The seminar will be held in English, questions and comments may be given in Norwegian

Innledere

Arrangement i samarbeid med Insomnia 2020

 

English text: Art as resilience - can art change society?

In a context where the mass media and those in power, fail in providing nuances and new ideas, art can be used as a tool to spread alternative narratives and build new stories.

Place: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Time: Thursday 22 Oktober, at 19-21

Looking at art as an approach to create awareness, understanding and connection can be an important part of discussions concerning stories forgotten by the world and forward solutions to local and global challenges.

  • What role should art play in challenging the “status quo”?
  • Should art be everymans property?
  • Can art create and build resilience?

Due to Covid-19 we will accept a maximum of 45 participants at the seminar. In cooperation with our partner organizaions, we continue to pursue NIPHs advice regarding the infection prevention of the virus. Therefore, we ask our audience to show respect, keep necessarily distance to each other and stay at home if you are not feeling well.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 22. October 2020 kl. 19.00–21.00
Where: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Håkon Fottland