Fagfokus: Teknologi og didaktikk. Hvordan påvirkes elevenes læringsarbeid når de skriver på tastatur?

Didaktikken møter de digitalt innfødte: Bruk av digital skriveteknologi i læringsarbeidet.

Fagfokus ved Lisbet Rønningsbakk

Digital framtidssmie inviterer til fagfokus på noen utvalgte fredager framover, der vi tar opp faglige spørsmål knyttet til teknologi i læring og undervisning. 

I vår fylles disse første fredagsarrangementene med presentasjoner og diskusjon basert på Lisbet Rønningsbakks avhandling Didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.

Det første fagfokus-arrangementet går av stabelen fredag 5. mars kl. 14:15 til 16 på den digitale framtidssmia, ILP 2.057. Temaet er: Bruk av digital skriveteknologi i læringsarbeidet, og presenterer noen av funnene fra avhandingen som kan belyse hvordan dette endres når elevene bruker digital teknologi når de skriver.

Det var åpenbart at det å skrive på datamaskiner er noe annet enn å skrive for hånd, men hvor grunnleggende disse forskjellene egentlig var, og hvilke konsekvenser de får i en didaktisk sammenheng, viste seg å være av større betydning enn først antatt. 

Fagfokus starter med en presentasjon av funn fra avhandlingen, før det blir rom for å diskutere spørsmål rundt digital teknologistøttet skriving som læringsarbeid. 

Arrangementet passer for alle som er opptatt av undervisning og læring ved ILP.

Av hensyn til smittevern, ber vi om påmelding til arrangementet på epost til framtidssmia@uit.no

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. March 2021 kl. 14.15–16.00
Where: Digital framtidssmie ILP 2.057
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Employees