Internasjonalt seminar: Klimasøksmålet - er kampen om arktis tapt?

I november 2020 tapte klimaorganisasjonene søksmålet i Høyesterett.

Klimasøksmål Arktis er Norges første klimarettsak. Den omhandler ti nye tillatelser til oljeleting i Barentshavet, som regjeringen tildelte oljeindustrien i juni 2016.

Torsdag 25. februar, kl 19:00 - 20:30
Seminaret strømmes: Facebook/Internasjonalt Seminar

Flere av lisensene ligger i de mest sårbare områdene av Arktis, og mange miljøorganisasjoner frykter at utbyggingen av oljevirksomhet vil føre til enorme miljøinngrep og store CO2-utslipp, i tillegg til at konsekvensene ved ulykker kan bli katastrofale.

Natur og ungdom og Greenpeace begrunner klimasøksmålet med at utbyggelsen er i strid med Grunnlovens §112 – ofte kalt miljøparagrafen – som skal gi enhver rett til et levelig miljø for nåværende og kommende generasjoner. I november 2020 tapte klimaorganisasjonene søksmålet i Høyesterett. Nå vurderer miljøorganisasjonene som saksøkte staten å klage dommen inn for Menneskerettighetsdomstolen.

På ukens seminar spør vi:

  • Hvilke konsekvenser får dommen fra Høyesterett for miljøorganisasjonene?
  • Hvilke muligheter har de i det videre arbeidet?
  • Og hvilken betydning har søksmål av denne typen for klimakampen?

Innledere:

  • Nils Nerhus Rørstad. Representant fra Natur og Ungdoms sentralstyre og medlem i faggruppen for Oljefritt Barentshav og Samferdsel. Rørstad kommer til å snakke om bakgrunnen for klimasøksmålet og om de positive sidene av høyesteretts dommen, selv om juryen dømte i favør av staten.
  • Ingrid Solstad Andreassen og Maria Madalena das Neves. Forsker/PhD Research Fellow og Førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, og Norsk senter for havrett, ved UiT - Norges arktiske universitet. Andreassen og Neves kommer til å snakke om miljø-, energi-, og havrett knyttet til Klimasøksmålet Arktis, og dets påvirkning.
  • Ingunn Elstad. Styreleder i lokallaget til Besteforeldrenes klimaaksjon, Tromsø og omegn. Elstad vil diskutere Besteforeldrenes Klimaaksjons sin involvering i søksmålet.
  • Møteleder: Marla Vita Gehrt, lokallagsleder Tromsø Natur og Ungdom

 Arrangeres i samarbeid med Natur og Ungdom

 

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 25. February 2021 kl. 19.00–20.30
Where: Nettseminar
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Håkon Fottland